منشاء بشری شریعت ها

۱۳۹۹-۵-۶ ۲۰:۳۲:۴۸ +۰۰:۰۰۶ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/b0QWyogfnNY منشاء بشری شریعت ها (خودشناسی شرعی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی منشأ بشری شریعت ها (خودشناسی شرعی) مقاله 12 می دانیم که شریعت [...]

موسیقی ، سکس و عبادت

۱۳۹۹-۵-۵ ۱۹:۳۳:۱۲ +۰۰:۰۰۵ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/hNl1zjG8q8M موسیقی، سکس و عبادت (خودشناسی دینی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی موسیقی ، سکس وعبادت (خودشناسی دینی) مقاله 12 ارتباط موسیقی وسکس سابقۀ [...]

ایمان و کفر و شرک و نفاق و اخلاص در قران

۱۳۹۹-۵-۳ ۲۲:۴۳:۵۹ +۰۰:۰۰۳ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/F_fpJK6jp1U ایمان و کفر و شرک و نفاق و اخلاص در قرآن(خودشناسی قرانی) مقاله 3- استاد علی اکبر خانجانی ایمان و کفر و شرک و [...]

راز بیقراری کودکان

۱۳۹۹-۵-۲ ۱۸:۳۴:۵۱ +۰۰:۰۰۲ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/hBWzXLBoBnU راز بی قراری کودکان . مقاله 15 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی 🔹 راز بیقراري کودکان ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی▪️⁩ مقاله شماره 15 قرارگاه [...]

آیا سینمای حقیقت ممکن است؟

۱۳۹۹-۴-۳۱ ۲۰:۲۸:۴۶ +۰۰:۰۰۳۱ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/oZx6h5Q6HIY آيا سينماي حقيقت ممکن است (خودشناسی ارتباطی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی آیا سینماي حقیقت ممکن است ؟ (خودشناسی ارتباطی) مقاله 15 اگر [...]

روانشناسی استخاره

۱۳۹۹-۴-۲۹ ۲۳:۱۵:۰۶ +۰۰:۰۰۲۹ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/mTDfC2l8fjM روانشناسی استخاره (خودشناسی شرعی) مقاله 11 استادعلی اکبر خانجانی روانشناسی استخاره (خودشناسی شرعی) مقاله 11 استخاره یک بازی روانی با نیّت و احساسات ناخودآگاه [...]

چند حکایت مالیخولیائی

۱۳۹۹-۴-۲۸ ۲۲:۴۱:۰۶ +۰۰:۰۰۲۸ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/NZXrdnWyaIs جند حکایت مالیخولیائی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 11- استاد علی اکبر خانجانی چند حکایت مالیخولیایی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 11 از رمّال و دعا نویس پرسیدم : چرا [...]

بارگذاری مطالب بیشتر