چند حکایت زنانه

۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۳:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/EVsRWNHDobI چند حکایت زنانه (خودشناسی تمثیلی) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی «چند حکایت زنانه»(2) خودشناسی تمثیلی مقاله 2 *از زن مطلّقه ای پرسیدم [...]

فلسفه ازدواج موقت (متعه)

۱۳۹۹-۲-۲۸ ۲۱:۵۵:۲۴ +۰۰:۰۰۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/OLNhIZdPxxk فلسفه ازدواج موقت (خودشناسی شرعی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ ازدواج موقت (متعه) مقاله 6 خودشناسی شرعی شايد هيچيك از احكام شرع [...]

چند حکایت عرفانی ۱

۱۳۹۹-۲-۲۷ ۱۲:۳۸:۱۱ +۰۰:۰۰۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/gk3xMJ8sxHI چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی چند حکایت عرفانی (1) خودشناسی تمثیلی مقاله 1 *به یکی گفتم «صدق برترین رندی [...]

فلسفه صلوة ( راز نماز)

۱۳۹۹-۲-۲۷ ۱۲:۴۳:۰۷ +۰۰:۰۰۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ujuEjbGMTjk فلسفه صلوة (خودشناسی شیعی) مقاله 3 استاد علی اکبر خانجانی فلسفه صلوة (خودشناسی شیعی) مقاله 3 صلوة در قرآن کریم فقط مؤمنان را مخاطب [...]

دیدگاه علی ع درباره زن

۱۳۹۹-۲-۲۴ ۱۶:۵۴:۵۸ +۰۰:۰۰۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ugVuKnlP1_8 دیدگاه علی ع درباره زن (خودشناسی شیعی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی دیدگاه علی (ع) دربارۀ زن فلسفه تشیع مقاله ۲ از میان [...]

چرا فاطمه فاطمه است؟

۱۳۹۹-۲-۲۱ ۱۵:۲۶:۲۹ +۰۰:۰۰۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/5piM4NHjSq8 چرا فاطمه فاطمه است؟ (خودشناسی شیعی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی چرا «فاطمه ، فاطمه است»؟ (خودشناسی شیعی) مقاله 1 حدود چهارده قرن [...]

مصاحبه ای با یک روسپی

۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۶:۰۷:۳۰ +۰۰:۰۰۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/S1gy64mYBm4 مصاحبه اي با يک روسپي (خودشناسی ارتباطی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی 🔹 مصاحبه اي با یک روسپی ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی⁦▪️⁩ مقاله شماره [...]

بارگذاری مطالب بیشتر