دروغ (ریا) ۵

۱۳۹۹-۷-۱۷ ۱۹:۳۸:۱۷ +۰۰:۰۰۱۷ مهر ۱۳۹۹|عمومی, گزیده ای از آثار, گفتاری از استاد, گناهان|

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت پنجم ٣۶ -بزرگترین دروغگویان قدرتمندترین آدمهایند مثل سیاستمداران و دولتمردان . پس سرنوشت [...]