فلسفه پاکیزگی و زیبائی

۱۳۹۹-۵-۸ ۲۱:۰۴:۲۵ +۰۰:۰۰۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/8aEgSTBe2Fw فلسفه پاکيزگي و زيبايي (خودشناسی طبی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی فلسفه پاکیزگی و زیبائی مقاله ۱۵ (خودشناسی طبی) ھر چه تکنولوژی پر [...]

چند حکمت درباره مرگ

۱۳۹۹-۵-۸ ۰۰:۳۴:۴۱ +۰۰:۰۰۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/VeWghnSfJiM چند حکمت درباره مرگ (خودشناسی جاوید) مقاله 12 - استاد علی اکبر خانجانی چند حکمت درباره مرگ (خودشناسی جاوید) مقاله 12 o       یکی گفت [...]

منشاء بشری شریعت ها

۱۳۹۹-۵-۶ ۲۰:۳۲:۴۸ +۰۰:۰۰۶ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/b0QWyogfnNY منشاء بشری شریعت ها (خودشناسی شرعی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی منشأ بشری شریعت ها (خودشناسی شرعی) مقاله 12 می دانیم که شریعت [...]

موسیقی ، سکس و عبادت

۱۳۹۹-۵-۵ ۱۹:۳۳:۱۲ +۰۰:۰۰۵ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/hNl1zjG8q8M موسیقی، سکس و عبادت (خودشناسی دینی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی موسیقی ، سکس وعبادت (خودشناسی دینی) مقاله 12 ارتباط موسیقی وسکس سابقۀ [...]

ایمان و کفر و شرک و نفاق و اخلاص در قران

۱۳۹۹-۵-۳ ۲۲:۴۳:۵۹ +۰۰:۰۰۳ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/F_fpJK6jp1U ایمان و کفر و شرک و نفاق و اخلاص در قرآن(خودشناسی قرانی) مقاله 3- استاد علی اکبر خانجانی ایمان و کفر و شرک و [...]

راز بیقراری کودکان

۱۳۹۹-۵-۲ ۱۸:۳۴:۵۱ +۰۰:۰۰۲ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/hBWzXLBoBnU راز بی قراری کودکان . مقاله 15 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی 🔹 راز بیقراري کودکان ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی▪️⁩ مقاله شماره 15 قرارگاه [...]

بارگذاری مطالب بیشتر