“حالات و مقامات”

۱۳۹۹-۵-۱۵ ۱۲:۱۴:۵۶ +۰۰:۰۰۱۵ مرداد ۱۳۹۹|سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|

معرفت اگر به معنای دیدن خداوند در ھر چیزی و فھمیدن اراده و فعل و صفات او در ھر واقعه و کردار و احساسی نباشد چیزی جز دانش فنی و فلسفه بافی و خیالات نیست.

عصر تنهائی و خماری

۱۳۹۹-۴-۱۲ ۲۱:۱۵:۲۶ +۰۰:۰۰۱۲ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Ex4fqsBBQaE عصر تنهائی و خماری "الساعه" (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 16 استاد علی اکبر خانجانی عصر تنهائی و خماری «السّاعه» (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 16 آخرالزمان در [...]

تنهائی و هستی مندی

۱۳۹۹-۳-۳۱ ۰۸:۲۵:۰۷ +۰۰:۰۰۳۱ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/agqv1JSJiZQ تنهائي و هستي مندي (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی تنهائی و هستی مندی (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 15 تا همه انسان را [...]

نیویورک آخرالزمان تمدن غرب

۱۳۹۹-۳-۳۰ ۲۲:۳۰:۵۰ +۰۰:۰۰۳۰ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/aCnlbomm_3w نيويورک آخرالزمان تمدن غرب (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 7 استاد علی اکبر خانجانی نیویورک آخرالزمان تمدن غرب (خودشناسی آخرالزمان) مقاله 7 یک ضرب المثل آمریکایی [...]

خانه و میخانه

۱۳۹۹-۳-۲۳ ۲۱:۴۴:۱۹ +۰۰:۰۰۲۳ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/I8fLB2wI9TI خانه و ميخانه (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 13 استاد علی اکبر خانجانی خانه ومیخانه (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 13 به یک لحاظ کلّ تمدن مدرن امروز [...]

فلسفه دخانیات

۱۳۹۹-۳-۲۲ ۱۷:۳۴:۳۶ +۰۰:۰۰۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/plE2jFuH6eE فلسفۀ دخانیات (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 14 -استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ دخانیات (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 14 در قرآن کریم سوره ای بنام « دخان [...]

بارگذاری مطالب بیشتر