آخرزمان یعنی چه؟

۱۳۹۹-۲-۱۸ ۱۵:۳۲:۳۰ +۰۰:۰۰۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/VfxgKRvjb0s آخر زمان يعني چه؟(خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی آخر زمان یعنی چه ؟ (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 12 اگر زمان ھمان چیزی [...]

حکمت آخرالزمان

۱۳۹۹-۲-۱۱ ۰۹:۰۰:۴۸ +۰۰:۰۰۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/fFwA1BMa2TY حکمت آخرالزمان (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 11 استاد علی اکبر خانجانی حکمت آخرالزمان (خودشناسی آخرالزمان) مقاله 11 *نخور تا سیر شوی. *میندیش تا فهم کنی. [...]

فلسفه تکنولوژی و آخرالزمان

۱۳۹۹-۲-۳ ۰۸:۳۱:۴۵ +۰۰:۰۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/7WdvzDsD0LE فلسفه تکنولوژي و آخرالزمان(خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 10 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ تکنولوژی وآخرالزمان (خودشناسی آخرالزمانی ) مقاله 10 عصر مدرن عصر اصالت ماشین [...]

راز آزادیخواهی

۱۳۹۹-۱-۱۱ ۲۱:۴۷:۱۳ +۰۰:۰۰۱۱ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/AIQykw4fji8 راز آزادیخواهی(خودشناسی ازتباطی) مقاله 8 استاد علی اکبر خانجانی 🔹 راز آزادیخواهی (خودشناسی ارتباطی)مقاله شماره 8 بی تردید آدمی ھر چیزی را که شدیدتر [...]

جوانان عصر آخرالزمان

۱۳۹۸-۱۱-۴ ۱۰:۳۶:۳۵ +۰۰:۰۰۲۷ دی ۱۳۹۸|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/NYzVpKtrP0I جوانان عصر آخرالزمان . مقاله 5 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی « جوانان عصرآخرالزمان » (خودشناسی اخلاقی) مقاله شماره 5 طبق روایات اسلامی [...]

بارگذاری مطالب بیشتر