عصر تنهائی و خماری

۱۳۹۹-۴-۱۲ ۲۱:۱۵:۲۶ +۰۰:۰۰۱۲ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Ex4fqsBBQaE عصر تنهائی و خماری "الساعه" (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 16 استاد علی اکبر خانجانی عصر تنهائی و خماری «السّاعه» (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 16 آخرالزمان در [...]

شریعت آخرالزمان و فرقه های مدرن

۱۳۹۹-۴-۹ ۱۷:۴۴:۳۴ +۰۰:۰۰۹ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/3Uls6uTEWfg شریعت آخرالزمان فرقه های مدرن(خودشناسی شیعی) مقاله 12- استاد علی اکبر خانجانی « فرقه های مدرن » شریعت آخرالزمان (خودشناسی شیعی) مقاله 12 عصر [...]

جادوی پژواک بخل

۱۳۹۹-۴-۵ ۰۰:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰۵ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xQt9ZTcQUhk جادوی پژواک بخل . مقاله 14 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی 🔹 جادوي پژواك بخل ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی⁦▪️⁩ مقاله شماره 14 خداوند در [...]

فلسفه اینترنت

۱۳۹۹-۴-۲ ۱۸:۵۹:۴۳ +۰۰:۰۰۲ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/WaeTacqvXMc فلسفه اينترنت (خودشناسی ارتباطی) مقاله 14 استاد علی اکبر خانجانی 🔹 فلسفه اینترنت ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی ⁦▪️⁩ مقاله شماره 14 مثبت ترین و انسانی [...]

امر به معروف و نهی از منکر در جهنم

۱۳۹۹-۴-۱ ۱۸:۴۱:۰۴ +۰۰:۰۰۱ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/cO4Owp2Jdjc امر بمعروف و نهی از منکر در جهنم (خودشناسی شرعی) مقاله 9 استاد علی اکبر خانجانی امر بمعروف و نهی از منکر در جهنّم [...]

تنهائی و هستی مندی

۱۳۹۹-۳-۳۱ ۰۸:۲۵:۰۷ +۰۰:۰۰۳۱ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/agqv1JSJiZQ تنهائي و هستي مندي (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی تنهائی و هستی مندی (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 15 تا همه انسان را [...]

نیویورک آخرالزمان تمدن غرب

۱۳۹۹-۳-۳۰ ۲۲:۳۰:۵۰ +۰۰:۰۰۳۰ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/aCnlbomm_3w نيويورک آخرالزمان تمدن غرب (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 7 استاد علی اکبر خانجانی نیویورک آخرالزمان تمدن غرب (خودشناسی آخرالزمان) مقاله 7 یک ضرب المثل آمریکایی [...]

بارگذاری مطالب بیشتر