خدمت هیتلر به جهان سوم

۱۳۹۹-۳-۷ ۲۱:۰۷:۴۳ +۰۰:۰۰۷ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/0KSBznPL1FQ خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها) مقاله 1 - استاد علی اکبر خانجانی خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها ) مقاله ۱ [...]

فلسفه ازدواج موقت (متعه)

۱۳۹۹-۳-۵ ۲۳:۱۷:۳۳ +۰۰:۰۰۵ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/OLNhIZdPxxk سفه ازدواج موقت (خودشناسی شرعی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ ازدواج موقت (متعه) (خودشناسی شرعی) مقاله 6 شايد هيچيك از احكام شرع [...]

اخطار : “ويروس واقعي کامپيوتر کاربران را نابود میکند”

۱۳۹۹-۳-۲ ۱۸:۴۹:۴۲ +۰۰:۰۰۲ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/A2uq0GO-Vs0 🔹 اخطار : ویروس واقعی کامپیوتر « کاربران را نابود می کند »⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی▪️⁩ مقاله شماره 13 آنچه که معروف به ویروس رایانه [...]

چند حکایت زنانه

۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۳:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/EVsRWNHDobI چند حکایت زنانه (خودشناسی تمثیلی) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی «چند حکایت زنانه»(2) خودشناسی تمثیلی مقاله 2 *از زن مطلّقه ای پرسیدم [...]

چند حکایت عرفانی ۱

۱۳۹۹-۲-۲۷ ۱۲:۳۸:۱۱ +۰۰:۰۰۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/gk3xMJ8sxHI چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی چند حکایت عرفانی (1) خودشناسی تمثیلی مقاله 1 *به یکی گفتم «صدق برترین رندی [...]

بارگذاری مطالب بیشتر