اراده و اختیار زنانه

۱۳۹۸-۱۱-۲۵ ۰۴:۵۷:۴۴ +۰۰:۰۰۲۵ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/dqNf9c-sTvk اراده و اختیار زنانه  اراده و اختیار زنانه (خودشناسی جنسی) مقاله 36 تجربه بشری در سراسر جھان نشان میدھد که ھیچ زنی بخودی خود [...]

نگاه مادر به فرزند

۱۳۹۸-۱۱-۲۳ ۲۰:۳۰:۲۰ +۰۰:۰۰۲۳ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/3fMBE9dlkHM نگاه مادر به فرزند . مقاله 7 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی نگاه مادر به فرزند (خودشناسی اخلاقی) مقاله شماره 7 در ابتدای [...]

مصاحبه ای با بزرگان تاریخ

۱۳۹۸-۱۱-۱۴ ۱۶:۰۱:۱۸ +۰۰:۰۰۱۰ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/WbZlxMnqzck مصاحبه اي با بزرگان تاریخ (خودشناسی ارتباطی)مقاله شماره 4 * از فردریک نیچه پرسیدم : چه اصراری داشتی که ثابت کنی که آلمانی نیستی [...]

نشئگی پلی برای برقراری ارتباط

۱۳۹۸-۱۱-۱ ۱۹:۵۳:۲۹ +۰۰:۰۰۱ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/HdL5kIpBmi8 نشئگي پلي براي برقراري ارتباط (خودشناسی طبی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی 🔸 نشئگی «پلی براي برقراري ارتباط » (⁩خودشناسی طبی) ⁦▪️⁩ مقاله [...]

فلسفه نفت ( جهان جهنمی)

۱۳۹۸-۱۱-۴ ۲۱:۱۷:۵۸ +۰۰:۰۰۲۹ دی ۱۳۹۸|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/8ZvVhybqlH4 فلسفه نفت (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ نفت "جهان جهنمی" در حدیث معراج از رسول اکرم (ص) است که ماده [...]

بارگذاری مطالب بیشتر