فلسفه شهوت جنسی (خودشناسی جنسی ) مقاله ۲۱

۱۳۹۸-۹-۱۷ ۱۴:۰۴:۱۱ +۰۰:۰۰۱۷ آذر ۱۳۹۸|آدم و حوا(زن و مرد), خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/3EPhJV1R-_E کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول فلسفه آدم و حوا(خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ شهوت جنسی  (سرنوشت سازترین راز زناشویی) [...]

زن ، بزرگترین امتحان الهی برای مرد . مقاله ۱۵ (خودشناسی جنسی)

۱۳۹۸-۸-۲۵ ۱۳:۲۴:۴۶ +۰۰:۰۰۲۵ آبان ۱۳۹۸|عمومی|

زن ، بزرگترین امتحان الهی براي مرد .مقاله 15 (خودشناسی جنسی) بزرگترین ابتلا و امتحان خدا برای ھر مردی ھمسر کافر و نا موافق و [...]

هدف اززندگی . مقاله ۱۳ (خودشناسی جنسی)

۱۳۹۸-۸-۲۲ ۱۵:۱۲:۱۸ +۰۰:۰۰۲۲ آبان ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

هدف از زندگی . مقاله ۱۳ (خودشناسی جنسی)قرنھا پیش مولانا فرمود: روزھا فکرمن این است وھمه شب سخنم کـه چـرا غا فل از احـوال د [...]

بارگذاری مطالب بیشتر