جنون روابط عمومی

۱۳۹۹-۲-۵ ۱۳:۵۵:۳۸ +۰۰:۰۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/EzjrIvusYlc جنون روابط عمومی( خودشناسی ارتباطی) مقاله 10 استاد علی اکبر خانجانی 🔹جنون روابط عمومی ⁩خودشناسی ارتباطی مقاله ۱۰ امروزه یکی از سرمایه ھای واجب [...]

تهمت ناحق به مثابه قتل

۱۳۹۹-۱-۱۳ ۰۵:۲۰:۴۴ +۰۰:۰۰۱۳ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/kXW9F9lbAjw تهمت ناحق به مثابه قتل . مقاله 10 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی 🔹تهمت ناحق بمثابه قتل (بازخوانی یک پرونده)⁦▫️⁩خودشناسی اخلاقی⁦▪️⁩مقاله شماره 10 [...]

تلوزیون یا گوساله سامری

۱۳۹۸-۱۲-۲۳ ۱۹:۴۰:۲۳ +۰۰:۰۰۲۳ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/w54FtYXQsj8 تلوزیون یا گوساله سامری(خودشناسی ازتباطی) مقاله 7 استاد علی اکبر خانجانی تلویزیون یاگوسالۀ سامري خانگی(خودشناسی ارتباطی) مقاله شماره 7 ھنگامی که از تلویزیون سخن [...]

بارگذاری مطالب بیشتر