مبارزه با بدحجابی در خیابان

۱۳۹۹-۴-۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶ +۰۰:۰۰۲۰ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/9P1Kptj4YWg مبارزه با بدحجابی در خیابان (خودشناسی شرعی) مقاله 10 استاد علی اکبر خانجانی مبارزه با بدحجابی در خیابان !(خودشناسی شرعی) مقاله 10 حجاب به [...]

شریعت آخرالزمان و فرقه های مدرن

۱۳۹۹-۴-۹ ۱۷:۴۴:۳۴ +۰۰:۰۰۹ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/3Uls6uTEWfg شریعت آخرالزمان فرقه های مدرن(خودشناسی شیعی) مقاله 12- استاد علی اکبر خانجانی « فرقه های مدرن » شریعت آخرالزمان (خودشناسی شیعی) مقاله 12 عصر [...]

امر به معروف و نهی از منکر در جهنم

۱۳۹۹-۴-۱ ۱۸:۴۱:۰۴ +۰۰:۰۰۱ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/cO4Owp2Jdjc امر بمعروف و نهی از منکر در جهنم (خودشناسی شرعی) مقاله 9 استاد علی اکبر خانجانی امر بمعروف و نهی از منکر در جهنّم [...]

غدیر خم -خمخانه عشق هاهوتی

۱۳۹۹-۳-۲۸ ۲۱:۴۶:۰۴ +۰۰:۰۰۲۸ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/alEPky05-3c غدیر خم خمخانه عشق هاهوتی(خودشناسی شیعی) مقاله 9 - استاد علی اکبر خانجانی غدیر خم - خمخانۀ عشق هاهوتی دائره المعارف عرفانی جلد دوم [...]

غیرت و عفت ام المعانی اخلاق

۱۳۹۹-۳-۲۷ ۲۳:۵۳:۴۸ +۰۰:۰۰۲۷ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/zr1f0uN7oxU غیرت و عفت ام المعانی اخلاق (خودشناسی شرعی) مقاله 8 استاد علی اکبر خانجانی غیرت و عّفت امّ المعانی اخلاق (خودشناسی شرعی) مقاله 8 [...]

مظلومیت تاریخی حسین (ع)

۱۳۹۹-۳-۲۱ ۲۱:۳۲:۴۹ +۰۰:۰۰۲۱ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Yw3by4qLNMo مظلومیت تاریخی حسین ع (خودشناسی شیعی) مقاله 7 - استاد علی اکبر خانجانی مظلومیّت تاریخی حسین (ع) (خلیفۀ ناکام) مقاله ۷ مظلومیّت حسین (ع) [...]

دعای تنهائی

۱۳۹۹-۳-۱۵ ۲۱:۰۶:۰۱ +۰۰:۰۰۱۵ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/DpJbtNsiw6U دعای تنهائی (خودشناسی شرعی) مقاله 7 استاد علی اکبر خانجانی «دعای تنهائی» (خودشناسی شرعی) مقاله 7 پروردگارا، خالقا ، رزّاقا ، حافظا ای اهورا [...]

بارگذاری مطالب بیشتر