وای به ایثار زنانه مقاله ۱۷ (خودشناسی جنسی)

۱۳۹۸-۹-۱۰ ۰۷:۴۸:۲۷ +۰۰:۰۰۱۰ آذر ۱۳۹۸|آدم و حوا(زن و مرد), خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

🔽واي به ایثار زنانه . مقاله 17 (خودشناسی جنسی) ھمانطور که مکرراً نشان داده ایم دعوی ایثار از جانب آدمی یکی از ابلیسی ترین وناحق [...]

زن ، بزرگترین امتحان الهی برای مرد . مقاله ۱۵ (خودشناسی جنسی)

۱۳۹۸-۸-۲۵ ۱۳:۲۴:۴۶ +۰۰:۰۰۲۵ آبان ۱۳۹۸|عمومی|

زن ، بزرگترین امتحان الهی براي مرد .مقاله 15 (خودشناسی جنسی) بزرگترین ابتلا و امتحان خدا برای ھر مردی ھمسر کافر و نا موافق و [...]

حماقت مرد و مکر زن . مقاله ۱۲ (خودشناسی جنسی)

۱۳۹۸-۸-۲۱ ۱۱:۲۴:۴۳ +۰۰:۰۰۲۱ آبان ۱۳۹۸|آدم و حوا(زن و مرد), خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

حماقت مردومکرزن . مقاله ۱۲ (خودشناسی جنسی) حماقت مرد و مکر زن دو روی سکه جهل و کفر بشر و علت و معلول ھمدیگر است. [...]

زنی که مردش را در خانه تحمل نمی کند. مقاله ۸ (خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی

۱۳۹۸-۸-۱۵ ۰۶:۲۱:۴۳ +۰۰:۰۰۱۵ آبان ۱۳۹۸|آدم و حوا(زن و مرد), خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/0JYT8AgO8k0 کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول فلسفه آدم و حوا(خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی

جنگ بی پایان زناشوئی . مقاله ۷ (خودشناسی جنسی)

۱۳۹۸-۹-۹ ۱۴:۲۷:۲۷ +۰۰:۰۰۱۲ آبان ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xDPZiJjpvlE کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول فلسفه آدم و حوا(خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی دانلود رایگان همه آثار استاد خانجانی در [...]

بارگذاری مطالب بیشتر