چند حکایت عرفانی

۱۳۹۹-۴-۱۴ ۲۱:۵۳:۱۴ +۰۰:۰۰۱۴ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/yowQT7PzhpM چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 - استاد علی اکبر خانجانی 8-چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 «از شماست که بر شماست»   قرآن کریم [...]

چند مصاحبه عرفانی

۱۳۹۹-۴-۷ ۰۸:۳۱:۲۶ +۰۰:۰۰۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/oQHNAo1nBfU چند مصاحبه عرفانی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 7 - استاد علی اکبر خانجانی چند مصاحبۀ عرفانی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 * عارفی را پرسیدم : [...]

لطیف ترین امور

۱۳۹۹-۴-۷ ۰۸:۲۷:۳۹ +۰۰:۰۰۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/MYuySlhtNMY لطیف ترین امور (خودشناسی جاوید ) مقاله 7 - استاد علی اکبرخانجان لطیف ترین امور(خودشناسی جاوید) مقاله 7 *لطیفترین کفر : دعا *لطیفترین ظلم [...]

بدبخت ترین زنان کیستند

۱۳۹۹-۴-۳ ۰۹:۳۲:۳۱ +۰۰:۰۰۳ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Kswh9d9kzd0 بدبخت ترین زنان کیستند؟(خودشناسی جاوید) مقاله 6 - استاد علی اکبر خانجانی بد بخت ترین زنان کیستند ؟ (خودشناسی جاوید) مقاله 6 *کسانی که [...]

درسی از زندگی وهویت فروغ فرخزاد

۱۳۹۹-۳-۲۶ ۲۱:۱۴:۱۳ +۰۰:۰۰۲۶ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/l18Y4rCaD_8 درسی از زندگی و هویت فروغ فرخزاد (فلسفه شخصیتها) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی درسی از زندگی و هویّت فروغ فرخزاد (فلسفه شخصیتها) [...]

مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی

۱۳۹۹-۳-۲۵ ۱۱:۰۹:۲۰ +۰۰:۰۰۲۵ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/j38MF2O-_O0 مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 6 - استاد علی اکبر خانجانی مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی (خودشناسی تمثیلی) مقاله [...]

لغت نامه عرفانی

۱۳۹۹-۳-۲۰ ۲۳:۰۲:۱۳ +۰۰:۰۰۲۰ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/sqmy9JtcIEU لغت نامه عرفانی (خودشناسی جاوید) مقاله 4 - استاد علی اکبر خانجانی لغت نامه عرفانی (خودشناسی جاوید) مقاله 4    عشق : خودپرستی به [...]

مصاحبه ای با یک هروئینی

۱۳۹۹-۳-۱۹ ۲۱:۵۷:۵۲ +۰۰:۰۰۱۹ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/7v7LkoNF7Os مصاحبه ای با یک هروئینی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 5 - استاد علی اکبر خانجانی (5)مصاحبه ای با یک هروئینی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 5 س:چرا [...]

بارگذاری مطالب بیشتر