فلسفه صلوة ( راز نماز)

۱۳۹۹-۲-۲۷ ۱۲:۴۳:۰۷ +۰۰:۰۰۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ujuEjbGMTjk فلسفه صلوة (خودشناسی شیعی) مقاله 3 استاد علی اکبر خانجانی فلسفه صلوة (خودشناسی شیعی) مقاله 3 صلوة در قرآن کریم فقط مؤمنان را مخاطب [...]

دیدگاه علی ع درباره زن

۱۳۹۹-۲-۲۴ ۱۶:۵۴:۵۸ +۰۰:۰۰۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ugVuKnlP1_8 دیدگاه علی ع درباره زن (خودشناسی شیعی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی دیدگاه علی (ع) دربارۀ زن فلسفه تشیع مقاله ۲ از میان [...]

چرا فاطمه فاطمه است؟

۱۳۹۹-۲-۲۱ ۱۵:۲۶:۲۹ +۰۰:۰۰۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/5piM4NHjSq8 چرا فاطمه فاطمه است؟ (خودشناسی شیعی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی چرا «فاطمه ، فاطمه است»؟ (خودشناسی شیعی) مقاله 1 حدود چهارده قرن [...]

مصاحبه ای با یک روسپی

۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۶:۰۷:۳۰ +۰۰:۰۰۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/S1gy64mYBm4 مصاحبه اي با يک روسپي (خودشناسی ارتباطی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی 🔹 مصاحبه اي با یک روسپی ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی⁦▪️⁩ مقاله شماره [...]

فلسفه و درمان امراض قلبی

۱۳۹۹-۲-۱۹ ۱۳:۵۳:۳۶ +۰۰:۰۰۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/GcNis5wd_mA فلسفه و درمان امراض قلبی (خودشناسی طبی) مقاله 11 استاد علی اکبر خانجانی 🔸 فلسفه و درمان امراض قلبی⁦▫️⁩ خودشناسی طبی ⁦▪️⁩ مقاله شماره [...]

آخرزمان یعنی چه؟

۱۳۹۹-۲-۱۸ ۱۵:۳۲:۳۰ +۰۰:۰۰۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/VfxgKRvjb0s آخر زمان يعني چه؟(خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی آخر زمان یعنی چه ؟ (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 12 اگر زمان ھمان چیزی [...]

بارگذاری مطالب بیشتر