فلسفه خاتمیت

۱۳۹۹-۷-۵ ۱۹:۲۴:۰۶ +۰۰:۰۰۵ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Vn3K6iYrZcQ فلسفه خاتمیت (خودشناسی قرآنی) مقاله 15 -استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ خاتمیّت (خودشناسی قرآنی) مقاله 15 مسئلۀ ختم نبوّت در اسلام یکی از پیچیده [...]

روحانی کیست؟

۱۳۹۹-۷-۴ ۱۹:۲۰:۱۴ +۰۰:۰۰۴ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/-dp3xjqWV38 روحانی کیست (خودشناسی کلامی) مقاله 15-استاد علی اکبر خانجانی روحانی کیست؟ (خودشناسی کلامی) مقاله 15 همه انسانها فطرتاً صاحب روح و لذا ذاتاً روحانی [...]

میرزا آقا خان کرمانی

۱۳۹۹-۷-۳ ۲۱:۲۰:۰۰ +۰۰:۰۰۳ مهر ۱۳۹۹|شخصیتها, فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/gLQtUFvJhaA میرزا آقا خان کرمانی (فلسفه شخصیتها) مقاله 15- استاد علی اکبر خانجانی «میرزا آقا خان کرمانی» پدر روشنفکری دینی و انقلابی (فلسفه شخصیت ها) [...]

بارگذاری مطالب بیشتر