آخرالزمان (قسمت اول)

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۲:۳۷:۳۹ +۰۰:۰۰۱۶ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|35 Comments

آخر الزمان شناسی

طبق روایات اسلامی آخرالزمان که دوران دین محمد (ص) است و تا قیامت ادامه دارد قلمرو جبری اخلاص در دین و کمال نفس بشر است. و بقول معروف عصر رومی روم یا زنگی زنگ است. یعنی دورانی است که شرک و نفاق ناممکن می شود و انسان بین دین خالص و کفر مطلق و آشکار، مخیر است و این مرگ هر چه التقاط و شرک و بینابینی گری و نسبیت در ارزشهاست.

آخرالزمان عرصه ظهور تدریجی مطلقها و مجردات است، عصر تجربه و توحید است و به لحاظی همه معظلات و معماها و بن بست های انسان مدرن مختص عصر آخرالزمان است که نفوس بشری تا اعماق ذاتش آشکار و برون افکنی می شود و این برون افکنی و تجلی ذات کفر و ایمان در بشر است.

و اما جوانان در این عرصه چه می کنند و چه سرنوشتی دارند ؟ از آنجا که جوان و سن جوانی قلمرو اشد انرژی و خلاقیت و برون افکنی و عشق و آرمان است لذا به مثابه هسته مرکزی و محور ظهور پدیده های آخرالزمانی می باشد.جوان مظهر اشد جان است و جان آدمی هم به قول قرآن از جن است و لذا جنی ترین و جانفزاترین جنبشها را به ظهور می رساند خاصه در عصر آخرالزمان.

در عصر آخرالزمان ، جنون جان جوان به غایت جنبش و ظهور می رسد و در غایت این برون افکنی جان است که دو تجلی رخ می نماید : خدا و ابلیس !آنکه خدا را دیدار می کند به کمال وصال رسیده است و اما آنکه ابلیسیت نفس را می یابد از آنجا که هنوز جوان است امکان توبه و تغییر انتخاب دارد و می تواند با یک توبه نصوح ره هزار ساله را به لحظه ای طی کند و خدائی گردد.

چنین امکان خارق العاده ای از آن جوان آخرالزمان است پس جوان آخرالزمان به یک میزان امکان نابودی و رستگاری دارد.

جوانان آخرالزمان جوانان عرصه فروپاشی خانواده ها هستند و لذا تنهاترین جوانان تاریخ می باشند . و این تنهائی همان قلمرو تجزیه و تعزیه نفس است که در قرآن کریم درباب قیامت آمده است.

این تنهائی هر چند به غایت دردناک است ولی این درد می تواند امکان زایش دوباره را فراهم آورد و خلقت انسانی را باعث شود.

چرا که تنهائی به هر حال غایت و کمال انسان است و انسان در این قلمرو یا خدا را می یابد و یا با ابلیس نفس همنشین می گردد که دو نوع کمال است : کمال مومنانه و بهشتی و کمال کافرانه و دوزخی!

انسان تا به غایت دوزخ نرسد امکان خروج از آن را ندارد . حتی انبیا و اولیای خدا نیز از این ره گریزی ندارند . این ره یا به نور ایمان و معرفت و محبت الهی طی طریق می شود و یا به کفر و جهل و شقاوت.

جوانان آخرالزمان در قلمرو حاکمیت جهانی دجالان رشد می کنند . دجالانی که تحت عناوینی همچون تکنولوژی ، هنر ، آزادی ، عشق و … عقل و دل و دین را غارت می کنند . این دجالان همچون ضحاک ماربدوش از مغز سر جوانان تغذیه می کنند.

جوانان عصر آخرالزمان پیرترین جوانان تاریخند . یکی بدان دلیل که در پایان تاریخ بدنیا آمده اند و عمرشان به اندازه کل تاریخ است . و دوم اینکه از کودکی تنها می شوند و تنهائی از مختصات پیری است.

جوانان عصر آخرالزمان کمترین مهلت را برای انتخاب دارند و اندک مکشی آنان را با جریانات دجالی دوران می برد و هلاک می سازد.

جوانان آخرالزمان در برزخند زیرا در عصر انهدام سنت ها و حاکمیت ضد ارزش زیست می کنند و با همه پیری تاریخی خود، بی ریشه و سرگردان و پوچند.

جوانان آخرالزمان در قحطی عاطفه و محبت هستند زیرا والدینشان هرگز مجال و حال رابطه ای قلبی با فرزندان خود را ندارند . و لذا به دام عشق ها و جلوه های ویژه سینمائی و کامپیوتری می افتند و قربانی می شوند.

این قحطی می تواند آنان را مبدل به بزرگترین مولدان عشق نماید همانطور که اکثر انبیای الهی یتیم بوده و خود به مقام پدریت و مادریت بشر رسیدند . و جوانان این دوران بالقوه دارای چنین قدرت معنوی می باشند.

جوانان آخرالزمان مرفه ترین و کام یافته ترین جوانان تاریخند.

این وضع ویژه هم می تواند هلاکتگاه این نسل باشد و هرگز مجال جدیت و معنویت و تعمق را پدید نیاورد و هم می تواند بسرعت پایان ارزشهای مادی را آشکار سازد و آنان را براستی در وضع واقعی خودشان یعنی پایان تاریخ قرار دهد و از مادیت تاریخ فراسو برد و مقیم آخرت سازد .

آنچه را که جوانان قدیم در طی چهل سال می یافتند جوانان آخرالزمان تا بیست سالگی می یابند و زان پس امکان انتخابی برتر و معنوی تر دارند اگر پیشاپیش هلاک نشوند.

آدمی به امید رسیدن به آرزوهایش زنده است و تلاش می کند . جوانان آخرالزمان بسیار سریعتر به آرزوهای مادی خود می رسند و لذا خیلی زود به پوچی و انفعال می رسند و این همان خطر انحطاط آنهاست اگر در غایت مادیت جهان راهی بسوی معنا نیابند.

آخرالزمان در نفس بشر به معنای وضعیت صفر است و نوعی به انتها رسیدگی روانی و آرمانی، و لذا جوانان به عنوان کانون جنبش هر اجتماعی در این وضعیت صفر ، دچار جنون انفجارند و اگر مسلح به معنائی فوق مادی نباشند دچار خود – براندازی شده و جامعه ای را بسوی تخریب و نابودی می کشانند.

جوانان آخرالزمان بدبخت ترین خوشبختهای تاریخند.

دایره المعارف عرفانی – جلد دوم – صفحه ۴۱

استاد علی اکبر خانجانی

35 Comments

 1. cost of plaquenil in mexico ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil 100

  plaquenil medicine

 2. acs cialis ۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۶:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy cialis generic online 10 mg

  pharmacy cialis no prescription

 3. women taking viagra ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra in the uk

  homemade viagra

 4. singapore gay dating site ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۰۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Thanks pertaining to offering these types of superior write-up. https://gaydatingzz.com/

 5. how to keto ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در ۶:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how to maintain weight after keto diet https://ketorecipesnew.com/

 6. gay dating a bi ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۴:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay jewish dating website https://gaychatrooms.org/

 7. gay mormon dating website ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۱۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay andl dating https://gaychatus.com/

 8. black gay male dating site ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۹:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  all gay dating site in canada https://freegaychatnew.com/

 9. gay com dating site ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay speed dating orange county https://gaychatgay.com/

 10. where can i buy zithromax uk ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  zithromax buy

  buy zithromax 500mg online

 11. plaquenil cost australia ۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine over the counter

  plaquenil 200 mg oral tablet

 12. cialis 20mg price ۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy cialis through paypal

  buy cialis with paypal

 13. free gay dating sites and sites ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay youth dating sites https://gaydatingcanada.com/

 14. episcopal gay dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating dallas https://gayedating.com/

 15. gay speed dating dallas tx ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay sock feet dating sites https://gaydatinglosangeles.com/

 16. gay daddy bears dating ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay republican dating https://datinggayservices.com/

 17. black men dating white men gay ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay utah dating https://dating-gaym.com/

 18. canada ed drugs ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۸:۰۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy ed drugs online

  erection pills viagra online

 19. erectile dysfunction pills ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  canada ed drugs

  cheap erectile dysfunction pill

 20. https://bit.ly/3Al4wzb ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 21. dhl gesch?ftskundenportal, der spiegel американская история ужасов ۴ сезон серии haikyuu,
  фейсбук

 22. hydroxychloroquine sulfate 300 mg ۴ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil generic name cost

  buy plaquenil online uk

 23. singapore gay dating site ۵ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۰۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  poz gay dating site https://gay-singles-dating.com/

 24. clomid 2020 ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  clomid for sale

  purchase clomid

 25. writing a compare and contrast essay ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  help with essay writing https://essayghostwriter.com/

 26. wri­te essays for money ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۸:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what to write a college essay about https://essaywritercentral.com/

 27. Пацанки 6 сезон 3 серия ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве ۱۰۸۰p Пацанки ۶ сезон ۳ серия лучшие новинки кино ۲۰۲۱ года всегда тут

 28. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве ۱۰۸۰p
  Игра в кальмара ۲ сезон ۱ серия смотреть онлайн смотреть популярные фильмы ۲۰۲۱-۲۰۲۱
  года легально онлайн

 29. writing college admission essays ۱۶ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Thanks a lot for sharing your nice site. https://essaypoints.com/

 30. writing a argumentative essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۴۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  help writing a essay https://essaytag.com/

 31. pay to write my essay ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۰۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  write essays for me https://onlinecasinos4me.com/

 32. write a good essay ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing compare and contrast essays https://online2casino.com/

ثبت ديدگاه