آیا اسلام دین عرب جاهلیت است؟

۱۳۹۹-۴-۱۷ ۰۹:۴۰:۴۱ +۰۰:۰۰۱۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|17 Comments
آیا اسلام دین عرب جاهلیت است (خودشناسی دینی) مقاله ۹ استاد علی اکبر خانجانی

آیا اسلام دین عرب جاهلیّت است ؟(خودشناسی دینی) مقاله ۹

اگر چنین بود :
*همۀ امامان این دین بدست اعراب کشته نمیشدند .
*در قرآن ، اعراب به اشدّ کفر و نفاق متهم نمی گشتند .
*عمدۀ مریدان مخلص رسول و امامان ، غیر اعراب نمی بودند (مثل آفریقاییها ، ایرانیان ، یمنی ها و … )
*تمام سنّت رسول و امامان بر خلاف سنتهای اعراب جاهلی نمی بود .
*اکثریت علما و عارفان اسلامی از غیر اعراب پدید نمی آمدند .
*همۀ سوره های قرآنی با رحمان و رحیم آغاز نمیشد که بر خلاف خشونت و شقاوت اعراب است.
*اکثریت اسلام شناسان بزرگ جهان مدرن از غیر اعراب پدید نمی آمدند .
*جهانی ترین فرهنگ و معرفت بشری از مسلمانانی همچون حافظ شیرازی و مولای رومی به عرصۀ ظهور نمی رسید .
*و نهایتاً در هزارۀ سوم میلادی که عصر ظهور کفر آشکار و انقراض مذاهب است اسلام وارد عصر شکوفا یی و جهانی شدن خود نمی گشت و روی در روی کفر جهانی قرار نمیگرفت در حالیکه اکثریت حکومتهای عربی حامی کفر جهانی هستند.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه دین اثر استاد علی اکبر خانجانی

دیگر آثار مربوط : کتاب فلسفه جهانی دین کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب فطرت خدا و فطرت بشر

ثبت ديدگاه