آیا فرزند شما هم ناخلف است؟

۱۳۹۹-۲-۱۵ ۱۹:۱۸:۳۳ +۰۰:۰۰۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
آیا فرزند شما هم ناخلف است؟ مقاله ۱۲ (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی

? آیا فرزند شماهم ناخلف است ؟ ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی▪️⁩ مقاله شماره ۱۲

فرزند ناخلف یعنی فرزندی که وصی و جانشین والدین خود نیست و لذا والدین احساس نابودی می کنندزیرا برای خود در جهان ھیچ ادامه ای نمی بینند و به این نوع فرزندان شدیداً کینه می کنند .

فرزند ناخلف بدترین عذابهاست و تقریباً گریبانگیر ھمه است‌ .

الا مؤمنان که در این جهان برای خود ادامه ای نمیخواھند زیرا خود را در آن جهان دارای حیاتی بهترمی دانند و خود ادامه خود ھستند .

آیا خود شما تکرار و جانشین والدین خودتان بوده اید ؟ ھرگز !

پس فرزندان شما ھم نمی توانند تکرار شما باشند .

آنها اگر ھم واقعاً وصی وخلف شما شوند تازه ادامه دھنده و بقیه راه شما ھستند و نه تکرار شما .

فرزندان ما ھمواره از ما شدیدترند : یا کافرترند و یا مؤمن تر . یا عالمترند یا احمق تر .

ولی بهترین فرزندان آنهائی ھستند که به ما ھیچ شباھتی نداشته باشند زیرا ھمه عذابهای رابطه معلول شباھت ھا یعنی وراثت ھاست .

ھمه ما می خواھیم فرزندان ما از ما عبرت بگیرند و خطاھای ما را تکرار نکنند.

و این توقّعی کاملاً برحق است و ھمین ھم می شود .

زیرا آنها براستی بطرزی حیرت آور از ما عبرت می گیرند و بهرحال تکرار مانخواھند بود زیرا ھیچ چیز تکراری در جھان ھستی ممکن نیست .

منتھی ما شیوۀ عبرت آنھا را درک نمی کنیم و جهانی را که آنها در قلمرو عبرت (عبور از ما) یافته اند احساس و فهم نمی کنیم .

بدون شک آنها از ما بهترند و این امری اجتناب ناپذیر است .

و ما اگر بخیل و رقیب آنها نباشیم با آنان مشکلی نخواھیم داشت.

اگر آنهارا ظرف آرزوھای خود نخواھیم و زباله دان حسرت خود نکنیم با آنان دوست خواھیم بود .

کافیست که به یاد آوریم که آنها مخلوق ما نیستند .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل دوم _ فلسفه تعلیم و تربیت
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

کتابهای صوتی استاد خانجانی را در شبکه های اجتماعی دانلود کنید : یوتیوب : khanjany.netاستاد علی اکبر خانجانی

تلگرام : کتابخانه صوتی آثاراستاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه