از کعبه تا کربلا

۱۳۹۹-۴-۲۷ ۲۲:۴۱:۵۶ +۰۰:۰۰۲۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|84 Comments
از کعبه تا کربلا (خودشناسی شیعی) مقاله ۱۰ – استاد علی اکبر خانجانی

از کعبه تا کربلا( نگاه دگرگونه به نهضت حسینی ) (خودشناسی شیعی) مقاله ۱۰

به لحاظ تاریخی می دانیم که نهضت حسینی که در واقعۀ کربلا به اوج رسید و ختم شد از کنار خانۀ کعبه آغاز گشت آنگاه که حسین به ناگاه مراسم حج را نیمه تمام رها کرد و با شمشیر آخته از میان گردشگران خانۀ کعبه خروج نمود و صدور حکم ارتداد و خروج از دین را برای خودش در دستگاه یزید میسّر نمود زیرا براستی از واقعۀ حج بعنوان اساس دین ابراهیم خروج کرده بود .

این عمل علناً به مثابه یک خود کشی اعتقادی بود و این امکان را داد تا تمام اتهامات دستگاه یزید را برعلیه خودش محقّق سازد و مستند کند .

و لذا از چند هزار یاران جان به کف که به همراه حسین برای مراسم حج آمده بودند گروه کوچکی باقی ماند که آن گروه هم بواسطۀ صدور حکم قاضی برعلیه حسین توانستند خود را مجاب کرده و از حسین روی برگردانند .

در یک کلمه در نهضت حسینی مسئله این بود که : آیا خانۀ خدا در کعبه است یا در کربلا ! آیا خدا در خانۀ گل است و یا در خانۀ دل حسین . اینجا خط افتراق مکتب امامیه و تشیّع بعنوان یک مذهب است .

در واقع شیعۀ امامیه به معنای واقعی از این واقعه پدید آمد . در حقیقت بنیان گذار تشیّع امامیه و مکتب امامت بعنوان عرصۀ ختم نبوّت و آستانۀ الوهیت پروردگار در عالم ارض ، امام حسین و یارانش هستند .

همانطور که در صدر اسلام با تغییر قبله از بیت المقدّس به مکه بسیاری از مسلمانان امتحان شدند و روی گرداندند ، با نهضت حسین نیز یک بار دیگر این تغییر قبله برای مؤمنان به مورد امتحان گذاشته شد .

می دانیم که در احادیث بسیاری از پیامبر و علی و امام صادق (ع) ، ظهور ناجی آخرالزمان به مثابه رجعت حسینی است که حاکمیت جهانی می یابد .

ناجی آخرالزمان با آن عظمت و اهمیتی که در همه مذاهب حقّۀ تاریخ پیش گویی شده است حتی پیامبری به عظمت موسی ، عیسی و محمد (ص) و یا امامی همچون امامان صدر اسلام نیست .

ناجی آخرالزمان مظهر الوهیت پروردگار از وجود انسان است و لذا آستانۀ قیامت کبری می باشد .

قبلۀ مسلمانان امامیه کربلاست و کلّ آن دعوا بر سر این مسئله بود که آیا خدا در کجا مأوی دارد : در خانۀ کعبه یا خانۀ وجود حسین .

در مذهب امامیه وجود امام همان بیت الله الحرام است و قبلۀ این مذهب همواره در طول تاریخ وجود امام زمان است .

امام حسین نخستین برپا کنندۀ آشکار قیامت است .

واقعۀ کربلا قیامت صغرای مسلمانان شیعه است .
و به همین دلیل امام حسین را ثارالله نامیده اند .
و آنچه که از اسلام ناب محمدی تا به امروز بر روی زمین باقی است از آن واقعه است .
اگرعلی (ع) قرآن های کاغذی معاویه را از سر نیزه ها پایین آورد و بعبارتی سوزاند امام حسین این واقعه را دربارۀ مراسم حج به کمال رساند و حقّ امامت را به تمام و کمال آشکار کرد .
واقعه عاشورا چیزی جز معرفی حقِّ امامت نبود یعنی همان حقی که یک بار دیگر در ظهور ناجی آخرالزمان در کلِّ جهان رخ خواهد نمود و کلّ بشریت بدان واسطه امتحان و تعیین تکلیف خواهد شد .

کتاب دائره المعارف عرفانی جلد دوم

موضوعات مرتبط :کتاب شیعه شناسی ایدئولوژی شیعیکتاب علی نامه

ثبت ديدگاه