اعلان قیامت

۱۳۹۹-۳-۳۰ ۲۲:۱۷:۰۳ +۰۰:۰۰۴ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|10 Comments
اعلان قيامت (خوشناسی اخرالزمانی) مقاله ۵ استاد علی اکبر خانجانی

اعلان قیامت (خودشناسی آخرالزمانی )

« ھشدار که رشته ھای بقای دنیا بریده شد . دنیا با اھلش وداع نموده ، نشانه ھای خیرش مفقود گشته و با شتاب اھل خود را به نابودی می برد و حتی ھمسایگانش را تباه می کند . آنچه از دنیا در کام شیرین می نمود تلخ گردید و آنچه صاف می نمود آلوده شد . از دنیا جز ته دیگی مسموم و آبی زھرآگین باقی نمانده است که جز بر گرسنگی و عطش نمی افزاید . ای بندگان خدا مصمم شوید و از چنین خانه ای که نابودی اش حتمی است کوچ کنید . مبادا که آرزو بر شماغلبه کند . تأخیر مکنید مبادا که مکثی شما را مشغول سازد . آمرزش طلبید و بسوی خدای خود باز گردید که برای شما امیدوارم و گرنه از عاقبت سرنوشتی که در پیش دارید بس بیمناک و متأسفم . »

امام علی (ع) – نهج البلاغه


از کتاب دائره المعارف عرفانی جلد دوم فلسفه قیامت و آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای دیگر : قیامت نامه ، آخرالزمان (سخنرانی استاد)، علی نامه

ثبت ديدگاه