بزرگترین گناه (چگونه میتوان دلیر شد)

۱۳۹۹-۲-۱۶ ۱۳:۵۲:۱۵ +۰۰:۰۰۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
بزرگترین گناه (خودشناسی دینی) مقاله ۵ استاد علی اکبر خانجانی

بزرگترین گناه(چگونه میتوان دلیر شد؟) خودشناسی دینی مقاله ۵

علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است.

ولی بنظر ما ترس علت العلل گناه و ذات همۀ گناهان است و نه نوعی از گناه .

از آدم بزدلی پرسیدند : چرا اینقدر می ترسی کمی دلیر باش . در پاسخ گفت : ترس که در جیبم نیست که آن را بیرون بیاندازم بلکه در دل من است و متاسفانه دستم به دلم نمیرسد .

براستی وقتی که از آدم ترسو سخن می گوییم از دلی ترسو سخن می گوییم .

و اما دل ترسو همان دل غیر مؤمن است چرا که ایمان به معنای احساس امنیت است و دلی که ایمان ندارد همواره در ترس و دغدغه است حتی در ایمن ترین شرایط .

از این نکته میتوان فهمید که ترس عین بی ایمانی است و منشاء باطنی ارتکاب به هر گناهی می باشد .

به همین دلیل آدمهای ترسو مجبورند در زندگی خود مستمراً بواسطۀ ثروت اندوزی و قدرت اندوزی و لشگر آفرینی و نهایتاً بواسطۀ بیمه ها از بیم خود بکاهند هر چند که همه این عوامل بیرونیِ کاهندۀ ناامنی موجب افزایش هراس قلبی می شود که جنونها و جنایت ها و خشم ها و سکته های مغزی و قلبی از نشانه های این هراس هستند و نهایتاً به مصرف مسکن ها منجر می شود.

ترس گناه نیست بلکه گناه آفرین است پس ترس را باید امّ الذنوب نامید همانطور که دروغ را امّ الفساد .

و اصلاً بعنوان زایندۀ مفاسد خود حاصل ترس است ترس از فقر و بیکسی و بی آبرویی و مرگ و نابودی .

و میدانیم که منشأ همۀ ترسها ،ترس از نابود شدن است . بنابراین ایمان به حیات بعد از مرگ تنها داروی ترس است .

ترس بزرگترین بیماری دل انسان است و علاجی جز ایمان ندارد و برای فائق آمدن بر این مرض عظیم کافی است که در حدّ توان دست از اعمال نادرست برداریم زیرا خداوند می فرماید که هیچ دلی بی اذن او ایمان نمی آورد و دلی که اذن ایمان ندارد به دلیل تبهکاری صاحبش می باشد .

پس برای شجاع شدن باید نیکو کار شد.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه دین اثر استاد علی اکبر خانجانی

دیگر آثار مربوط : کتاب فلسفه جهانی دین کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب فطرت خدا و فطرت بشر

ثبت ديدگاه