تفسیر هرمنوتیکی زن

۱۳۹۹-۵-۱۵ ۱۱:۵۱:۲۶ +۰۰:۰۰۱۵ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|17 Comments
تفسیر هرمنوتیکی زن (خودشناسی کلامی) مقاله ۳- استاد علی اکبر خانجانی

تفسير هرمنوتيكي زن (خودشناسی کلامی) مقاله ۳

باعرض معذرت از زنان  :

علم هرمنوتيك ، علم تفسير پديده ها به واسطه اسرار واژه ها و نامهاي آن پديده است كه يكي از روشهاي تفسيري ما نيز مي باشد كه تحت الشعاع معارف اسلامي انجام مي شود  .

« زن » يك واژه پهلوي است كه علاوه بر معناي رايج امروزه (انسان مادينه) مصدر امر فعل «زدن» است . كه استعمالش «بزن» مي باشد . زن در زبان اوستایي و فرهنگ ايران باستان و نيز در شاهنامه فردوسي به عنوان آخرين گنجينه اين فرهنگ منقرض شده ، مظهر نحوست و بدبختي و شومي و درد و رنج است و در همه جا اسوه خيانت تلقي شده و غير قابل اعتماد است   .

و امادر زبان انگليسي زن را Woman گويند كه پيشوند Wo به معناي لعنت و بدبختي و درد و اندوه و عداوت است و لذا اين واژه به معناي دشمن مرد و بدبختي مرد و اندوه و شومي مرد است و لذا Womanيعني ضد مرد  .

و امّا در زبان لاتين زن را Fe- male گويند كه باز پيشوند Fe )برMale مرد) آمده كه به معناي «فرع» و اجرت و مال و كرايه است و يك معناي كاملاً مادي و تجاري و پولي دارد كه بر لفظ مرد اضافه شده است . پس Female به معناي « مال مرد » است  .

و امّا در زبان عربي زن را « نساء » گويند كه از مصدر «نس» به معناي انس و علاقه و عشق و عادت و وابستگي است كه در واقع مرد (رجل) را مخاطب مي سازد همانطور كه مرد به هيچ موجودي همچون زن ، بستگي و علاقه پيدا نمي كند و اين علاقه همان علاقه به نفس كافر خويش در معناي قرآني مي باشد يعني عشق به كفر خويشتن .

و هر مردي به واسطه زن كافري به دوزخ مي رود . در همه مذاهب باستان از شرق تا غرب و ميانه عالم ، زن مظهر شيطنت و ناپاكي و نقص و پليدي و جفاست . در فارسي دري ، زن را ژن يا جن هم مي گويند كه به معناي جن زدگي و حامل جن بودن است كه دال بر بي ارادگي و بوالهوسي و دمدمي مزاجي و نابخردي و مكر اوست و مستمراً بايستي او را زد تا بخود آيد و جن از وجودش خارج شود و دست از اعمال نامریي و جني خود بردارد .

در همه مذاهب و عرفانهاي جهان يكي از محوري ترين موضوع تزكيه نفس و طهارت و كمال وجود مرد همانا پاكسازي از وسوسه هاي زن است و لذا رهبانيت يكي از شعبات اين مذاهب بوده است كه البته در قرآن كريم منع شده و در واقع كار دين داري و تزكيه مرد دو صد چندان شاقه تر شده است و مرد در حين همزيستي و مهرباني با زن بايستي با او در درون خود جهاد كرده و نفس خود را مراقبه نمايد .

قرآن نيز زن را دشمن ايمان مرد ناميده است و قرين ابليس .

موضوعات مرتبط : کتاب سرّ واژه

ثبت ديدگاه