تهمت ناحق به مثابه قتل

۱۳۹۹-۲-۱۰ ۱۵:۳۰:۰۷ +۰۰:۰۰۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|316 Comments
تهمت ناحق به مثابه مرگ (خودشناسی شرعی) مقاله ۴ استاد علی اکبر خانجانی

تهمت ناحق به مثابه قتل «بازخوانی یک پرونده» ( خودشناسی شرعی) مقاله ۴

روزی آدم ثروتمندی برای مشاوره به دفترم آمد و مشکل او این بود که هر سال به طرزی حیرت آور بواسطۀ اتومبیل خود کسی را در خیابان زیر می گیرد و به قتل میرساند که البته قتل غیرعمد محسوب شده ولی کلّ زندگیش را از بابت دیۀ این قتلها پرداخته و اینک بدهکار است و برای مابقی عمرش باید کار کند تا این بدهی را جبران نماید و درآخرین تصادف اتومبیل موجب قتل فرزند خودش شده است .

بنده که یاد آیه و حدیثی از رسول اکرم افتادم که تهمت ناحق مخصوصاً به مومنان ، مترادف قتل است .

از این دیدگاه فرد مذکور را مورد سؤال قرار دادم و بالاخره معلوم شد که سالها مشغول متهّم کردن ناحق و افترا به دیگران است و از این طریق به شیوه ای خاص مشغول ثروت اندوزی نیز می باشد و این ثروت اندوزی ناحق را هم بواسطۀ همان اتهامات ناحق موجّه می سازد و لذا کل ثروت خود را از بابت این قتلهای غیرعمد دیه میدهد .


این فرد با تصدیق این حقیقت و توبه از این افتراها دچار آرام و قرار گردید و ماجرای این تصادفات عجیب پایان یافت .
کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه شریعت اثر استاد علی اکبر خانجانی

آثاری دیگر از استاد خانجانی : کتاب اینست انسانکتاب گزارش آخرین وضعیت بشری

ثبت ديدگاه