تهمت ناحق به مثابه قتل

۱۳۹۹-۱-۱۳ ۰۵:۲۰:۴۴ +۰۰:۰۰۱۳ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|2 Comments
تهمت ناحق به مثابه قتل . مقاله ۱۰ (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی

?تهمت ناحق بمثابه قتل (بازخوانی یک پرونده)⁦▫️⁩خودشناسی اخلاقی⁦▪️⁩مقاله شماره ۱۰

روزی آدم ثروتمندی برای مشاوره به دفترم آمد و مشکل او این بود که ھر سال به طرزی حیرت آور بواسطه اتومبیل خود کسی را درخیابان زیر می گیرد و به قتل میرساند .

که البته قتل غیر عمد محسوب شده ولی کل زندگیش را از بابت دیه این قتل ھا پرداخته و اینک بدھکار است.

و برای مابقی عمرش باید کار کند تا این بدھی را جبران نماید و در آخرین تصادف اتومبیل موجب قتل فرزند خودش شده است .

بنده که یاد آیه و حدیثی از رسول اکرم افتادم که تهمت ناحق مخصوصا به مومنان ، مترادف قتل است .

از این دیدگاه فرد مذکور را مورد سئوال قرار دادم و بالاخره معلوم شد که سال ھا مشغول متھم کردن ناحق و افترا به دیگران است.

و از این طریق به شیوه ای خاص مشغول ثروت اندوزی نیز می باشد و این ثروت اندوزی ناحق راھم بواسطه ھمان اتهامات ناحق موجه می سازد و لذا کل ثروت خود را ازبابت این قتل ھای غیر عمد دیه میدھد .

این فرد با تصدیق این حقیقت و توبه ازاین افتراھا دچار آرام و قرار گردید و ماجرای این تصادفات عجیب پایان یافت .


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل دوم _ فلسفه تعلیم و تربیت
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

کتابهای صوتی استاد خانجانی را در شبکه های اجتماعی دانلود کنید : یوتیوب : khanjany.net – hsjhn ugd – استاد علی اکبر خانجانی

تلگرام : کتابخانه صوتی آثاراستاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه