(جمال الهی) از کتاب عرفان تاریخ

۱۳۹۸-۹-۱۴ ۰۶:۰۲:۵۲ +۰۰:۰۰۱۴ آذر ۱۳۹۸|عرفان تاریخ|66 Comments

(جمال الهی) برگرفته از کتاب عرفان تاریخ

٩۶۵ -لحظاتی نگاه بر جمال خود در آئینه به باور جمال الهی ، از هزاران توبه و عرفان و اصلاح عمل ، پاک کننده تر و رحمت بخش تر و بیدار کننده تر است و برترین نوع عبادت و تقوا و مکاشفه عرفانی است این نکته را نیز در واپسین سطور این کتاب به عنوان برترین هدیه و لطف الهی دریاب تا به ناگاه هرچه جن و شیطان و مرض و جنون و شقاوت و نفرت و کفر از اعماق وجودت رخت بر بندد .

هرچند که در آغاز زشتی ولی بزودی زیبا خواهی شد و شیدا .

باور کن تارستگار شوی تصدیق نما تا خود آ شوی !

از خسران تاریخ جدا شوی !

این کرامت ارحم الراحمین است پس به خودت رحم کن و دریاب !

و بدان و به یاد داشته باش که هرکس بر جمالش عمل می کند پس جمال الهی هم الهی عمل می کند !

اینست صلوة کبیر و کریم آخر الزمان !

این راز را به مثابه سرالاسرار خلقت و دین و اسلام و امامت ، دریاب و در آن تا ابد بمان تا از معدوم شدگان این دوران نباشی !

رخ را دریاب تا از تارخ بر جهی !

اینست نجات آخر الزمان !

برگرفته از کتاب عرفان تاریخ اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه