حکمت جاوید ۱

۱۳۹۹-۳-۱۰ ۱۴:۴۴:۳۹ +۰۰:۰۰۱۰ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
حکمت جاوید (خودشناسی جاوید) مقاله ۱- استاد علی اکبر خانجانی

حکمت جاوید ۱ (خودشناسی جاوید) مقاله ۱

      ‌صدق ، برترین رندی است  .

      آنچه که هست همانست که آرزویش داشتی  .

      خود را بشناس تا ببینی که خود نیستی  .

      برو تا بمانی  .

      اهل آخرالزمان باش تا اهل حال باشی  .

      دروغ غیر مصلحتی کو ؟

      مخلوق را با ایثار چکار !

      اگر صادقی از چه می گریزی  !

      عاشق خویش در غیرخویش : اینست مالیخولیای عشق  !

      خود را خدا می خوانی و از او هیچ نمی یابی و آنگاه انکارش میکنی  .

      تلاشی که عذاب آور است حاصلش عذاب آورتر است  .

      کفر همان خودپرستی است مخصوصا خودپرستی دینی  .

      «بود نبود» : اینست واقعیت  !

      اراده به محبوبیت : اینست راز فحشای زن  !

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی

ثبت ديدگاه