(خدا با ماست)

۱۳۹۹-۴-۱۵ ۲۳:۱۱:۵۱ +۰۰:۰۰۱۵ تیر ۱۳۹۹|خداشناسی|9 Comments
فلسفه گریز از ازدواج
استاد علی اکبر خانجانی

(خداباماست)

۵۴٣ -خداوند در ھمه حال با ماست .

این مائیم که با او نیستیم و لذا او می رود و ما جا می مانیم ھمچون یک جسد در حال گندیدن .

زیرا او خود ماست ، جان و روح ماست ابدیت ماست .

۵۴۴ -او با ماست و دمادم ما را صدا می زند که: بیا برویم به حجله گاه دیدار. ولی اکثر ما خود را به کری می زنیم و میگوئیم:

تو برو ما بعداً می آئیم .

فعلاً خیلی کار داریم .

او می رود و ما می مانیم تا قیامت کبرا.

که بناگاه با او روبرو میشویم و می گوئیم:

ای کاش خاک می بودیم .

و آنگاه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می سازیم از فرط زشتی.

تا نابود شویم .

ولی او باز ھم مهربان است و در دوزخ یکبار دگر بما جمال می بخشد و زیبایمان می کند و پاکمان می سازد تا تاب تحمل دیدارش را داشته باشیم .

تا تاب تحمل رویاروئی با خود را داشته باشیم .

زیرا او جمال ذات ماست .


کتاب پدیده شناسی توحیدی اثر استاد علی اکبر خانجانی

9 Comments

 1. Tinder dating site ۶ بهمن ۱۳۹۹ در ۱:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  browse tinder for free , how to use tinder https://tinderdatingsiteus.com/

 2. gay canada dating site ۲ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۳۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 3. writing cause and effect essay ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  write college essays for money https://essaywritercentral.com/

 4. essay on writing ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  write an expository essay https://essayghostwriter.com/

 5. writing a good college essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۶:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  write a college essay https://essaysnet.com/

 6. help writing essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  college writing essay https://essaytag.com/

 7. write my essay 4 me ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  essay about writing https://essaypoints.com/

 8. writing a comparison and contrast essay ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  essay writing services australia https://onlinecasinos4me.com/

 9. writing an essay for college ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  essay writing company https://online2casino.com/

ثبت ديدگاه