دردهائی که درمان هستند

۱۳۹۹-۷-۱۸ ۱۸:۵۵:۵۷ +۰۰:۰۰۱۸ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|90 Comments
دردهايي که درمان هستند(خودشناسی طبی) مقاله ۱۶- استاد علی اکبر خانجانی

دردهائی که درمان هستند (خودشناسی طبی) مقاله ۱۶ کتاب دائره المعارف عرفانی جلد اول


بسیارند امراض و دردھا و گرفتاریهائی که وجودشان موجب تسکین یاعلاج بسیاری از امراض روانی ما ھستند و ما درک نمی کنیم .

این حقیقت را بنده به تجربه درمانی خود ھمواره شاھد بوده ام و دیده ام که با درمان یک درد یا مشکل لاعلاج ، فرد دچار یک بحران روانی یا عاطفی بزرگ شده و شیرازه زندگیش ازھم پاشیده است و آنگاه آرزو می کرده که ای کاش آن بیماری یا گرفتاری ھرگز رفع نشده بود .

با یک مثال ساده پزشکی می توان این حقیقت را درک نمود . مثلاً تب را یک بیماری می دانند در حالیکه یک درمان طبیعی و خود بخودی بدن انسان جهت پیشگیری یا علاج امراض واقعاً خطرناک است . و اینست که در پزشکی مدرن داروھای تب بر زمینۀ پیدایش بسیاری از امراضی مثل صرع یا عفونتهای مزمن ھستند که به امراض لاعلاجی ختم می شوند .

اکثر علائمی که در بدن انسان بعنوان بیماری تشخیص داده شده و درمان می شوند در حقیقت واکنش طبیعی تن و روان انسان در مقابل بسیاری از امراض مهلک جسمی و روانی ھستند و بخشی از فعالیتهای سیستم ایمنی بدن محسوب می شوند که بواسطه انواع داروھا سرکوب شده و زمینۀ پیدایش امراض مدرن شده اند .

بسیاری از امراض مدرن و لاعلاج فقط محصول مبارزه مصنوعی با این علائم طبیعی ھستند مثل ایدز ، سرطانها ، صرع ، وسواس ھا ، آلرژیها ، آسم ھا ، سکته ھا و آنفولانزاھای جدید و مرگبار و عقیم شدگی .

آنتی بیوتیک ھا ، واکسن ھا ، تب برھا ، مسکن ھا ، آرام بخش ھا و امثالهم از جمله علل بسیاری از امراض مدرن ھستند.

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقاله امراض کتاب درد خدا کتاب مالیخولیای پزشکی

ثبت ديدگاه