راز بیقراری کودکان

۱۳۹۹-۵-۲ ۱۸:۳۴:۵۱ +۰۰:۰۰۲ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|42 Comments
راز بی قراری کودکان . مقاله ۱۵ (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی

? راز بیقراري کودکان ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی▪️⁩ مقاله شماره ۱۵

قرارگاه وجودی کودک تا قبل از سن بلوغ جایی جز رابطه والدین نیست .

کودک نه فقط به لحاظ جسمانی مخلوق این رابطه است بلکه به لحاظ روانی ھم مخلوق وموجود دراین رابطه است .

آنگاه که رابطه ای بین زن و شوھر بنا شد و آن رابطه سراسر انکار و جدال و عداوت باشد در این صورت کودک در آتش است و بیقرار است که باید زنجیرش نمود به تلویزیون و رایانه و اسباب بازی ھا و قاقالیلی و مهد کودک و… و اگر نشد به قرص ھای آرام بخش و روان گردان .

امروزه این بیقراری و آتش درون کودک حتّی تفسیر بر نبوغ و انرژی خارق العاده وجودش میشود که البته آنهم از عظمت والدین است .

اینان براستی یتیم و بی پدر و مادرند و ای کاش ھمین پدر و مادر جعلی را ھم نداشتند تا کسی به دادشان می رسید و آنها را در پناه محبّت خود می گرفت .

این کودکان چون به سن بلوغ برسند انتقام الهی خود را از والدین می ستانند .

این کودکان قربانیان زن ذلیلی پدران و زن سالاری مادران خود ھستند یعنی قربانی دیوی که « برابری » نامیده می شود .

جسم کودک مخلوق لحظه ای ھم آغوشی والدین است ولی روح او مخلوق عاطفه و محبّت و رابطه قلبی وصداقت و ھمدلی والدین است .

و اگر بچه ھای مدرن ھرگز رشد نمی کنند و تا چھل سالگی ھم محتاج قیّم ھستند بدین دلیل است که ھرگز دارای روح و اراده و انتخاب نشده اند و امکان خلق روحی و معنوی نیافته اند و لذا یک جانور ناقص الخلقه باقی می مانند ، یک انسان بی روح . این غول بچه ھای عصر جدید ، محصول رابطه بین والدین خود ھستند و لذا بزرگترین مشکلشان ناتوانی در برقراری رابطه با دیگران است و لذا برای ارضای این نیاز روحی خود مجبورند روی به مخدّرات و داروھای روان گردان کنند .

اعتیاد در میان نوجوانان محصول عدم رابطه سالم و صادقانه بین والدین است .

اعتیاد بچه ھا محصول برابری زن و مرد است .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل دوم _ فلسفه تعلیم و تربیت
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

کتابهای صوتی استاد خانجانی را در شبکه های اجتماعی دانلود کنید : یوتیوب : khanjany.netاستاد علی اکبر خانجانی

تلگرام : کتابخانه صوتی آثاراستاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه