(رسالت من)

۱۳۹۹-۶-۳۰ ۱۵:۴۶:۰۷ +۰۰:۰۰۳۰ شهریور ۱۳۹۹|درباره استاد, گفتاری از استاد|112 Comments
زنی که مردش را در خانه تحمل نمی کند
استاد علی اکبر خانجانی

از کتاب شهادت نامه اثر استاد علی اکبر خانجانی


١٩۵ -در حدیثی از رسول اکرم آمده است که : ” ھر که از قرآن نان بخورد در آتش دوزخ است و ھرکه از طریق علم خود ارتزاق کند خداوند سرنگونش نموده و دوزخ را بر او مهیا کرده است .
” این حدیث را شیعه و سنی تصدیق کرده است .
نمی دانم آیا روحانیون ما در قبال این سخن رسول اکرم چه پاسخی دارندکه جملگی از طریق فروش قرآن و حدیث و علوم دینی ارتزاق می کنند .
و بیهوده نیستکه امروزه کل نظام اسلامی و فرھنگ و مسلمانی در کشور ما واژگونسالار است زیرا علمای دینی و روحانیونش به اراده خداوند واژگون شده اند .
بخصوص که در طی این سی سال بسیاری از روحانیون ما و خاندانشان مبدّل به امپراطوریهای اقتصادی شده اند و خود شعباتی از استکبار جهانی اند تحت عنوان اسلام ناب محمدی.
و اینک شاھد واژگونی اوضاعی ھستیم که کل دین را تبدیل به دنیا کرده است و از دین و اسلام جز نامی باقی نمانده است.
و این تحقق کلام خدا در حدیث رسول اکرم است که ذکرش رفت.
و اینست که در قبال انتشار بدون مزد و منت مجموعه آثارمان دچار چنین بخل و عداوتی شده اند و بجای اصلاح خودشان این آئینه را می شکنند و سایت ما را فیلتر و ھک می کنند و برخی آثارمان را بدون نام مؤلف در برخی مراکز تدریس می کنند.
و این خود یک واژگونی آشکار و عذاب ُمهین و یبور است: فضاحت و فلاکت !

برگرفته از کتاب شهادت نامه اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهایی درباره استاد بقلم خودشان : اشراقات دازگاره سرگذشت روح من زندگینامه ماورای طبیعی من

ثبت ديدگاه