روحانی کیست؟

۱۳۹۹-۷-۴ ۱۹:۲۰:۱۴ +۰۰:۰۰۴ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|114 Comments
روحانی کیست (خودشناسی کلامی) مقاله ۱۵-استاد علی اکبر خانجانی

روحانی کیست؟ (خودشناسی کلامی) مقاله ۱۵

همه انسانها فطرتاً صاحب روح و لذا ذاتاً روحانی می باشند و اصولاً انسان تنها حیوان روحانی روی زمین است . ولی انگشت شمارند کسانی که روحشان در زباله دان تاریخ و گور تن مدفون نشده باشد .

انسان واقعاً روحانی کسی است که روحش حی و حاضر وخلاق و جاری در حیات دنیای اوست . انسان صاحب فطرت زنده و وجدان کار آمد است، انسانی عاشق و صاحب گفتار و کرداری نافذ و  منقلب کننده و برانگیزنده و حیات بخش و سرنوشت ساز است .

با این وصف در میان جماعت موسوم به روحانیون در همه مذاهب جهان نیز بس اندکند که حقاً صاحب روحی زنده و خلاق باشند . فی المثل در میان روحانیون تاریخ معاصر ما فقط کسانی چون امام خمینی و آیت الله طالقانی و امام موسی صدر و امثالهم را می توان براستی روحانی خواند . و چه بسا روحانیون بدون لباس مثل دکتر شریعتی . و نیز حتی کسانی که به ظاهر دم از خدا هم نمی زنند و جانمازی هم ندارند مثل فیدل کاسترو که امروزه  منجی مردم آمریکای لاتین شده است  و حتی کسی چون مائو که یک میلیارد مردم تباه شده چینی را زنده کرد و مبدل به قدرتمندترین و مستقلترین کشور جهان ساخت . 

روحانی واقعی ، روح انگیز مردمان است . و روح مردم چون برانگیخته شود طالب عزّت و شرف می شود . روح همان امر خداست به قول  قرآن کریم و لذا در هر که بیدار باشد عزّت بخش و خدایگونه است .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم – فلسفه هرمنوتیک- خودشناسی کلامی اثر استاد علی اکبر خانجانی

موضوعات مرتبط : کتاب سرّ واژه

ثبت ديدگاه