سخنان حضرت علی (ع) در غررالحکم

۱۳۹۹-۳-۱۱ ۱۷:۰۵:۳۰ +۰۰:۰۰۱۱ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
سخنان حضرت علی ع درغررالحکم (خودشناسی جاوید) مقاله ۲ – استاد علی اکبر خانجانی

سخنان حضرت علی در غررالحکم۲- (خودشناسی جاوید) مقاله ۲

      به تحقیق هر که خود ر اشناخت خدا را شناخت  .

      درحیرتم ازمردمی که در جستجوی گمشده ای هستند درحالیکه خودشان گم شده و خود راجستجو نمی کنند  .

      به راستی که خودشناسیاعظم علوم است  .

      هر که خود را شناخت رستگار شد  .

      هر که خود راشناخت همه را شناخت  .

      هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت  .

      هر که خود راشناخت پیروز شد  .

      هرکه خود را شناخت مشکلش حل شد  .

      هیچ کس خود را نشناخت الا به واسطه ربی  .

      هر که خود را شناخت پاک شد  .

      خودشناسی همان صراط المستقیم است  .

      ما (امامان) همان اصحاب اعراف ( خودشناسان ) هستیم .

      هر که خود را نشناخت نابود شد  .

      در حیرتم از کسی که خود را نمی شناسد و ادعای خداشناسی دارد.

        به نقل از «غررالحکم و دررالکلم
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه