شرایط اجابت دعا

۱۳۹۹-۷-۱۹ ۱۸:۳۲:۵۹ +۰۰:۰۰۱۹ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|120 Comments
شرائط اجابت دعا(خودشناسی شرعی) مقاله ۱۶ استاد علی اکبر خانجانی

شرایط اجابت دعا (خودشناسی شرعی) مقاله ۱۶


دعا به درگاه حق مستلزم حقوق و آدابی است که کمابیش می دانیم و بطور کلّی عبارتند از : جدیّت و شوق لازم برای درخواست از خدا ، معرفت لازم دربارۀ خواستۀ خودمان و اخلاص در دعا که همانا تک نیّتی بودن آن است .

در قرآن و احادیث داریم که از آنجائی که اکثر مردمان این شروط را برای اجابت دعای خود ندارند بهتر است که دعای خود را به نزد رسول ، امام و یا مؤمن مخلص ببرند و از طریق او خواسته خود را به خدا برسانند .

شروط دوم و سوم اجابت دعا اموری هستند که اکثر مردم از آن غافلند زیرا معرفت لازم در حقّ خواستۀ خود را ندارند و نیز اخلاص لازم .

و امّا نکته دیگر در اجابت دعا اینست که خداوند لزوماً به روشی که ما می خواهیم خواستۀ ما را اجابت نمی کند زیرا او نظر بر قلوب ما دارد و نیّت ما را در می یابد و نه لزوماً صورت ظاهری خواستۀ ما را .

مثلاً اگر پول بیشتری می خواهیم برای راضی ساختن همسر یا فرزند است وگرنه پول بخودی خود ارزشی ندارد .

حال اگر بدون رسیدن پول بیشتر همسر و فرزندان ما راضی شدند پس دعای ما اجابت شده است . زیرا چه بسا هر چه که پول بیشتری بدهیم حرص و توقّع هم بیشتر می شود و هرگز رضایتی حاصل نمی گردد یعنی دعای ما اجابت نمی شود .

پس عاقلانه و دعای با معرفت آن است که بگوئیم : خدایا به خانۀ ما قناعت و رضایت عطا فرما نه اینکه پول بیشتری برسان .

دعای خردمندانه ، درخواست افزایش قناعت وعزّت و عقل و ایمان است نه درخواست پول بیشتر .

چه بسا دعاهائی که ذاتاً گناه هستند و لذا اجابت نمی شوند و اگر بشوند بر بدبختی ما افزوده اند . کسی که خود را بشناسد دقیقاً می داند که چه چیزی از خدا بخواهد .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فلسفه شریعت خودشناسی شرعی اثر استاد علی اکبر خانجانی تألیف ۱۳۸۴-۱۳۸۶


موضوعات مرتبط : دائرةالمعارف عرفانی جلد اول

ثبت ديدگاه