علم هرمنوتیک چیست؟

۱۳۹۹-۵-۱۶ ۱۲:۳۱:۴۳ +۰۰:۰۰۱۶ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|85 Comments
علم هرمنوتیک چیست (خودشناسی کلامی) مقاله ۴ – استاد علی اکبر خانجانی

علم هرمنوتيك چيست ؟ (خودشناسی کلامی) مقاله ۴

هرمنوتيك يك اصطلاح يوناني است كه بر گرفته از نام «هرمس»مي باشد كه اسم يوناني حضرت ادريس است كه اولين پيامبر و حكيم و معلم بشريت پس از حضرت آدم و قبل از ظهور نوح (ع) مي باشد و در واقع دومين پيامبر محسوب مي شود . او باني و معلم كلمات است و واژه ها را ابداع و تعريف نمود . و اين منشأ هر علم است و در واقع بايستي ادريس را معلم اول بشر دانست و نه ارسطو را   .

در روايات ديني و اسلامي حضرت ادريس باني نخستين مدرسه است و درس و مدرسه هم برگرفته از نام اوست . آن حضرت را بسيار آزار دادند و بارها به قتل رسانيدند كه باز به معجزه الهي زنده شد تا بالاخره به آسمان صعود نمود (مثل زرتشت ومسيح).

پس از ادريس هزاران سال بعد ، نخستين فرد ديگري كه اين علم يعني علم كلمه را آغاز نمود و اساس و محور رسالت خود قرار داد سقراط حكيم بود كه معتقد بود تنها مشكل بشر اينست كه معناي حقيقي الفاظ و واژه هایي را كه به كار مي برد نمي داند . سقراط شروع به تعريف واژه ها نمود منتهي نه به شكل لغت نامه و يا دایره المعارف بلكه به واسطه خودشناسي و ادراك باطني . اين همان الفباي عرفان است . سقراط هم شهيد تعليمات خود شد زيرا واژه هایي كه او مي آموزاند مفاهيمي كاملاً وارونه نسبت به معاني رايج در ميان مردم داشت به قول علي (ع) «واژه ها در نزد اهل معرفت واژگونه مي شوند . » لذا سقراط را به عنوان يك انقلابي منحط و مخرب تمدن و فرهنگ يونان به قتل رسانيدند و او را دشمن دموكراسي و مردم مي دانستند . در فرهنگ اسلامي هرمنوتيك همان علم «تأويل» است كه به معناي دستيابي به اوّليت و ازليت معناي هر كلمه اي است يعني همان معناي حقيقي هر كلمه در نزد خدا  .

اين علم را در جهان اسلام امامان ما بدعت نهادند كه متأسفانه فراموش شد و صورتي جامد و بيروح از آن علم تحت عنوان «علم كلام» باقي ماند كه به هيچ كاري نمي آيد و اتفاقاً يكي از دشمنان علم «تأويل» است و اين علم را تكفير مي كند  .

اين علم شعبه اي اساسي از علم معرفت نفس است و ما در آثار خود و از جمله در اين نشريه از اين علم بهره مي جویيم و نيز راه آنرا مي آموزانيم و اصولش را تدوين مي كنيم  .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم – فلسفه هرمنوتیک- خودشناسی کلامی اثر استاد علی اکبر خانجانی

موضوعات مرتبط : کتاب سرّ واژه

ثبت ديدگاه