فقه چیست؟

۱۳۹۹-۲-۱۷ ۱۵:۵۱:۴۷ +۰۰:۰۰۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|115 Comments
فقه چیست؟ (خودشناسی شرعی) مقاله ۵ استاد علی اکبر خانجانی


فقه چیست؟ (خودشناسی شرعی) مقاله ۵

در روایت است که عمربن خطاب به منبر رفت فتوا داد و ادّعا کرد که فقیه است .

علی (ع) نیز روز بعد به منبر رفت و گفت : اگر عمر فقیه است پس همه اعراب فقیه هستند .

می دانیم که عمر از نخستین مؤمنان و از اصحاب کبّار و کاتبان وحی و راویان حدیث نبوی و مشاور درجۀ یک رسول خدا و همنشین با او بود و در زیرکی هم کم نظیر بود .

با اینهمه علی او را فقیه نمی داند .

اوئی که در دوران خلافت خود جهان اسلام را از شبه جزیره عرب بیرون برد و تا اقصاء نقاط جهان از روم تا چین گستراند .

در اینجا جداً مواجه با راز و معمائی بزرگ می شویم که آیا براستی فقه و فقاهت و مقام اجتهاد چیست .

وقتی علی (ع) می فرماید که اگر عمر فقیه باشد همه اعراب فقیه هستند اشاره به زبان و منطق و اخبار و دانائی های عاریه ای دارد .

این بدان معناست که اگر کسی قرآن را به چهارده روایت هم بخواند لزوماً فقیه نیست حتّی اگر کلّ احادیث وسنّت را هم حفظ باشد . یعنی فقه حاصل دانائی ذهنی و خبری نیست . پس چیست ؟

در قرآن کریم در چند مورد که سخن از فقه و تفقّه است اشاره به قلب مؤمنان دارد یعنی فقه را یک علم و دریافتی قلبی و شهود روحانی می داند یعنی یک مقام عرفانی است و نه صرفاً علمی و اکتسابی . فقیه کسی است که بتواند به قدرت الهام قلبی ، حکم هر امری را فی البداعه درک کند .

فقیه باید عارف باشد تا با علم کامل بر نفس خویش و لذا مردمان ، خیر و شرّ هر چیزی را به یقین فهم نماید .

علّامه امینی (ره) در اثر دائرة المعارفی و بس شگرف خود یعنی «الغدیر» تقریباً یک جلد از یک مجموعه را به همین ماجرای عمر وعلی (ع) اختصاص داده و بحث کرده است که مطالعۀ آن امروزه بر هر مؤمنی واجب است .

با درک فلسفه فقه در قرآن ، ودرروایات صدر اسلام بخوبی می توانیم بحران فقاهت را در عصر خودمان درک کنیم و بدانیم که این امری بس خطیر است و لذا در جهت آن جهادی کبیر را آغاز کنیم تا جامعه را از این فقدان خطیر نجات دهیم و مردمان را از این سرگردانی در امور روزمرّۀ زندگی برهانیم غرب زدگی فقط بدینگونه قابل علاج است و نیز تهاجم فرهنگی .
کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه شریعت اثر استاد علی اکبر خانجانی

آثاری دیگر از استاد خانجانی : کتاب اینست انسانکتاب گزارش آخرین وضعیت بشری

ثبت ديدگاه