فلسفه حق

۱۳۹۹-۶-۶ ۲۰:۵۱:۴۳ +۰۰:۰۰۶ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|29 Comments
فلسفه حق (خودشناسی قرآنی) مقاله ۵- استاد علی اکبر خانجانی

فلسفۀ « حق » خودشناسی قرآنی مقاله ۵

«حق» یکی از مفاهیم و واژه های کلیدی فرهنگ قرآنی و اسلامی است که در هیچ مکتب و مذهبی، مترادفی تا به امروز ندارد و مترادفاتی همچون راستی ، درستی و عدالت نه تنها به تنهایی و بلکه جمعاً هم قادر به ادای این معنا نیستند . یکی از محسوسترین بیانی که دربارۀ معنای حق در قرآن آمده است این است که : خداوند زمین و آسمانها را برحق بنا نموده است .


حق یک صفت نیست که همچون سایر صفات به متضادش تعریف شود مثل عدل که با ظلم تعریف می شود . گویی که یک اسم ذات است که از اسمای الهی می باشد و تنها اسمی است که هیچ معنا و توصیفی منطقی ندارد . در آیۀ مذکور در قرآن ، حق به مثابۀ جوهره و ذات و زیربنای عالم هستی است پس چیزی عیان نیست که امکان در افتادن با آن باشد. باطل که در نقطۀ مقابل حق بکار می رود یک معنایی کاملاً فرضی همچون عدم و نیستی است که معنایی محض و مجرد می باشد که مختص ذهن بشر است .

پس حق همان حقّ وجود است و حقّ هر آنچه که هست و پدید می آید . در اینجا حتّی کفر هم یک حق است که همان حقِّ انکار حق می باشد و حقِّ تغییر و فساد است . حق همان حقِّ خلقت است و لذا در مخلوقیت و موجودیت درک می شود به همین دلیل درمعرفت اسلامی همواره اسم حق به همراه ظهور می آید : ظهور حق و یا نزول حق . این نزول و ظهور حق درعرفان اسلامی تجسّمی انسانی یافته است و لذا شعار اناالحق را پدید آورده است گویی که ظهور حق در جهان همان ظهور انسانهایی است که حامل حقِّ عالم هستی هستند و حقِّ پروردگار را بیان می کنند به این ترتیب بایستی مردان خدا را جلوه هایی از ظهور حق دانست .

پیامبر اسلام دربارۀ علی (ع) می فرماید :« حق با علی است و علی با حق است و علی به هر سو گراید حق به همان سو می گراید » در این مقام حتی انسان کامل برتر از حق قرار دارد و گویی حق را مرید خود ساخته است و این همان معنایی است که در معراج پیامبر آشکار شده است که خداوند خود را مرید و نمازگزار علی معرفی میکند . بنابراین ادعای اناالحق بواسطۀ منصور حلاج نمی تواند چندان گزاف باشد زیرا مقامی برتر از این نیز برای انسان ممکن است . در عرفان اسلامی ظهور حق در قلمرو عشق عرفانی ممکن می شود آنگونه که در رابطۀ مولوی و شمس رخ نمود و مولوی ، شمس را ظهور حق نامید و لذا او را شمس الحق خواند .

در بیانی عامیانه تر هر انسانی دارای حق است و مظهری از حق می باشد همانطور که هر شئ ای دارای درجه ای از حق است و برحق است همانطور که قرآن کلّ جهان و جهانیان را برحق خوانده است . ولی وجود انسان عالی ترین عرصۀ ظهور حق می باشد و لذا موجودات بشری جملگی دعوی حق دارند و همواره از حقّ خود دم می زنند و از آن دفاع می کنند و گاه برایش جان می دهند . کلّ تاریخ بشر چیزی جز قلمرو ظهور حق و تلاش برای رسیدن به حقّ وجود نیست . آیا حقّ وجود چیست ؟

معنای تمام عیار و کامل حق در وجود نهفته است چرا که در عالم وجود چیزی برتر از وجود نیست و مسلماً حقّ وجود همان خالق موجودات است و لذا حق ، نام خداست . پس حق همان حضور الله است و عالم وجود هم چیزی جز ظهور این حضور نیست . پس حقّ وجود همان خداست که ذات وجود است و جستجوی هر انسانی برای حقّ خودش ذاتاً جستجو برای خدای خویش است که این وجود را جاودانه می کند و جاودانگی وجود است . پس به زبان ساده حقّ وجود همان جاودانگی است و ظهور حق ، همان ظهور جاودانگی است همانطور که کلّ تلاش بشر برای رسیدن به حقش جز به قصد جاودان سازی خود در جهان نیست .

هر انسانی به میزانیکه خداوند را معرفی می کند جاودانه می شود و این است که مردان خدا جملگی معرفان پروردگارند و لذا هویتهای جاودانۀ تاریخ هستند و به مثابۀ حقّ بشریت می باشند . در واقع جاودانگی برخاسته از جهان معرفت است و عالیترین نوع معرفی خدا همان معرفی از خویشتن است که منجر به ظهور حقّ خویش می شود و این جز از راه خودشناسی ممکن نمی آید و لذا فقط عارفان ، محلّ ظهور اناالحق بوده اند اینگونه است که انسان در وجود خودش به همان چیزی می رسد که وجودش بر آن قرار دارد یعنی حقّ وجود .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم _ فلسفه قرآنی_ خودشناسی قرآنی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط: کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب ذکر _کتاب مبانی هستی شناسی قرانی

29 Comments

 1. tinder dating ۵ بهمن ۱۳۹۹ در ۷:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  what is tinder , tinder app https://tinderdatingsiteus.com/

 2. hydroxychloroquine sulfate australia ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine sulfate buy

  plaquenil 400 mg

 3. gay dating turkey ۷ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۵۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  I love this website – its so usefull and helpfull. https://gaydatingzz.com/

 4. overnight pharmacy 4 u cialis ۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy cialis no prescription overnight

  order cialis soft tabs

 5. how much viagra required australia ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  best viagra prices

  where to buy viagra in calgary

 6. keto diet long term effects ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در ۴:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  partial keto diet https://ketodietplanus.com/

 7. online gay black dating sites ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۳۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  skruff gay dating https://gaychatrooms.org/

 8. no sex gay dating site ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۹:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating sites android https://gaychatgay.com/

 9. gay dating online free ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  free gay dating colombia https://freegaychatnew.com/

 10. buy zithromax online australia ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  zithromax cost australia

  zithromax generic cost

 11. plaquenil weight loss ۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil purchase online

  hydroxychloroquine sulfate oral

 12. side effects of cialis 20mg ۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  is it legal to buy cialis online?

  ed. trusted medstore in cialis

 13. what is a p top gay dating ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در ۶:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay ginger dating https://gayonlinedating.net/

 14. gay dating in wales ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating events nyc https://gaydatinglosangeles.com/

 15. best site for gay online dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۳:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  dating around gay asian https://gaydatingcanada.com/

 16. gay dating bisexual ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۳:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 17. search gay dating ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۴۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating cam boy scams https://datinggayservices.com/

 18. straight guy dating a gay guy ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۶:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  dating older gay black men https://gayedating.com/

 19. ivermectin gel ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cost of ivermectin 1% cream

  ivermectin for humans

 20. sildenafil no rx ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ۱۰۰ mg sildenafil cost

  sildenafil citrate 50mg

 21. cost of plaquenil in us ۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil 200 mg 30 film tablet

  hydroxychloroquine buy online uk

 22. gay dating de ۳ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۲۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating des moines ia https://dating-gaym.com/

 23. hydroxychloroquine 800 mg ۴ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۴۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil 200 mg canada

  hydroxychloroquine antiviral

 24. essay writing site ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۵۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  write essay service https://essaywritercentral.com/

 25. essay writing sites ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing analytical essays https://essayghostwriter.com/

 26. https://essaypoints.com/ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ در ۶:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Thanks a ton! This is definitely an remarkable web-site! https://essaypoints.com/

 27. writing a response essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۶:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  writing analytical essays https://essaytag.com/

 28. win real money online casino for free ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Great web website! It looks extremely good! Maintain the helpful work! https://online2casino.com/

 29. online casinos that pay real money ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۴۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Love the website– very individual pleasant and great deals
  to see! https://onlinecasinos4me.com/

ثبت ديدگاه