فلسفه وجودی حزب الله در قرآن

۱۳۹۹-۱-۳۰ ۲۰:۳۹:۴۹ +۰۰:۰۰۳۰ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|95 Comments
فلسفه وجودی حزب الله در قرآن (خودشناسی دینی) مقاله ۲ استاد علی اکبر خانجانی

«فلسفۀ وجودی حزب الله در قرآن» خودشناسی دینی مقاله ۲

در قرآن کریم در سورۀ مجادله آیه ای است که سخن از جمعی از اهل راز می کند که همواره خدا با آنان است و آن جمع به مثابه بیت الله می باشد :«چون سه نفر اهل راز و همدل شوند چهارمین آنان خداست و چون پنج نفر اینگونه با هم جمع شوند ششمین آنان خداست و همواره با آنهاست و آنان را از هر رازی با خبر می کند … و این تعداد نه بیشتر است و نه کمتر …».

در واقع کاملترین محفل خدا بر روی زمین به لحاظ کمّی و عددی یک جمع پنج نفری از مخلصین است که در صدر اسلام آن جمع همان پنج تن بودند که معروف به آل عبا نیز می باشند (محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین ) که با الله می شوند شش نفر .

و وعدۀ ظهور چنین محفل کامل الهی حتی در سائر کتب مقدس از جمله لوح سلیمان آمده بود که این لوح چند سال پیش در یک حفاری در بیت المقدس کشف شد و خوانده و ترجمه شد و سپس به موزه ای در بریتانیا منتقل گردید که به ناگاه مفقود گردید .

و این خبر به مختصر در جراید درج شد. بهرحال این نخستین حزب کامل خدا بر روی زمین بود.

در واقع حزب الله همواره بر روی زمین در نهان و عیان وجود دارد که مظهر تجلّی نور الهی می باشد که گاه سه نفره و گاه پنج نفره است.

فی المثل حدود هفت قرن بعد از واقعۀ پنج تن یک بار دگر نیز این محفل کامل الهی بر مدار وجود مقدّس شمس تبریزی رخ داد که سائر اعضای این حزب الهی عبارتند از مولانا و همسرش کراخاتون و پسرش سلطان ولد و حسام الدین چلبی که از آن دوران تا به امروز همچون آفتاب هدایت و معرفت و توحید بر کل جهان می تابد و مستمراً نیز تابان تر می شود و کلّ جهان را در می نوردد .

در یک آیه دیگر از قرآن نیز سخن از حزب الله می باشد که آنان را رستگاران در مقام «رضا » می خواند که این بدان معناست که اعضای این حزب در حدّ کمال دین و معرفت و تقوا هستند زیرا مقام رضا مقام انسان کامل است.

بنابراین همواره یک حزب بر روی زمین است و آن محفل انسان کامل هر عصری است بهمراه مریدان مخلص او که طبق سنت الهی که در قرآن منقول است از پنج تن تجاوز نمی کند .

این همان پنج تن است که خداوند از برای آن از حضرت آدم تا خاتم، تبعیّت گرفته است.

و این پنج تن در هر عصری تجلّی همان پنج تن آل عبا در صدر اسلام است.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه دین اثر استاد علی اکبر خانجانی

دیگر آثار مربوط : کتاب فلسفه جهانی دین کتاب معرفت شناسی قرآنی

ثبت ديدگاه