قیامت الموت

۱۳۹۹-۳-۳۰ ۲۲:۱۵:۲۳ +۰۰:۰۰۲۱ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|94 Comments
قيامت الموت (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله۶ استاد علی اکبر خانجانی

قیامت الموت (خودشناسی آخرالزمانی ) مقاله ۶ از فصل قیامت و آخرالزمان کتاب دائره المعارف عرفانی جلد دوم اثر استاد علی اکبر خانجانی

حدود ھفت قرن پیش حسن صباح آن چریک قدّیس ایرانی در قلعه الموت اعلان قیامت نمود .

تا به امروز این راز و واقعۀ حیرت آور تاریخ اسلام و ایران مورد تحقیقی جدّی قرار نگرفته و در ھاله ای از افسانه و اتهام باقی مانده است .

امروزه شاهدیم که بسیاری از پیشگوئیهای مربوط به آخرالزمان و قیامت در کل جهان در حال تحقّق است و با این حال امروزه شاھدیم که بسیاری از پیشگوییهای مربوط به آخرالزمان و قیامت در کل بندرت کسی را یارای تصدیق این بزرگترین واقعۀ عرصۀ دین و معرفت و سرنوشت بشریّت ، میباشد.

متأسفانه یا خوشبختانه در جهان مسیحیت به این امر توجهی بیشتر میشود ھمانطور که محقّقین مسیحی دربارۀ قیامت الموت تحقیق بیشتری کرده اند و چه بسا مسلمانان و شیعیانی که از انتساب حسن صباح به خود عار دارند .

و بدینگونه است که تکلیف ھویت این غیورترین ایرانی شیعه در تاریخ جهان ھنوز نامعلوم است .

حسن صباح بعنوان بنیان گذار جنگ چریکی مقدس و عملیات انتحاری در تاریخ جهان بالاخره توانست در قرن بیستم مکتب و مذھب خود را برای ھمه حق پرستان جهان به میراث نهد و تنها راه بقای دین و حقیقت سازد و مدخل عصرآخرالزمان و قیامت تاریخ جهان کند .

عصر جدید عصر انقلابات است که ھمان عصر قیامت ھاست که شیوه ای جز جنگهای چریکی و انتحاری نمی یابد .

قیامت الموت در سراسر جهان برپا شده است . آیا چنین نیست ؟

کتابهایی از استاد درباره قیامت : قیامت نامه – مقاله اعلان قیامت

ثبت ديدگاه