لغت نامه عرفانی

۱۳۹۹-۳-۲۰ ۲۳:۰۲:۱۳ +۰۰:۰۰۲۰ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه

لغت نامه عرفانی (خودشناسی جاوید) مقاله ۴ – استاد علی اکبر خانجانی

لغت نامه عرفانی (خودشناسی جاوید) مقاله ۴ 

  عشق : خودپرستی به واسطه دیگری در دیگری و به هزینه دیگری     

 شرک : خداپرستی ذهنی      

کفر : خداپرستی آسمانی    

  ریا : تلاش برای خوب نمایی در چشم دیگران      

زیبایی : سیمای بدون برنامه قبلی و فکر بعدی  

  آزادی : کفایت خود بخودی    

  خدا : بود نبود   

   عرفان : خود – خدایی    

  فلسفه : توجیه جهانی خویشتن     

 تکبر : وجود خود را در شاًن خود ندانستن    

  نام : چیزی را تبدیل به علامتی صدادار کردن   

   شهوت : اراده به فناشدن در غیر  

   مریض : کسی که راضی شده است   

   بکارت : پرده ای که راه دل را به نامحرمان بسته است

      واژه : عجیب ترین موجود جهان هستی که هرچیزی را برای انسان واژگونه جلوه می دهد    

  هو : صدای نفس عمیق – نام ذات خداوند    

  الله : ال + لا – آنکه به نیستی (لا) معروف است      

ایمان : عشق به یک

انسان عارف و مخلص

غرور  : خود – فریبی
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه