مذهب شریعتی چه بود؟

۱۳۹۹-۶-۷ ۱۵:۲۴:۲۳ +۰۰:۰۰۷ شهریور ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|56 Comments
مذهب شریعتی چه بود (فلسفه شخصیتها) مقاله ۱۲ – استاد علی اکبر خانجانی

مذهب شریعتی چه بود ؟ (فلسفه شخصیتها) مقاله ۱۲

ژان پل سارتر فیلسوف شهیر و مبارز ضد استعمار فرانسوی در مصاحبه ای می گوید : «من مذهبی ندارم ولی اگر می داشتم مذهب شریعتی می بود .»یک شرق شناس شهیر انگلیسی نیز درباره حافظ شیرازی عین همین نظر را ابراز داشته بود .

به راستی مذهب شریعتی چیست که هر کسی با آشنایی با او و آثارش خود را با وی همذات می پندارد . این همذات پنداری شامل حال همه عارفان عاشق مردم می شود . می دانیم که در تشییع جنازه مولوی از همه مذاهب و فرقه ها حضوری حیرت آور داشتند و گویی که پیامبر یا امام خود را از دست داده اند و هر فرقه ای اورا از آن خود می دانست .

یک عارف موحّد در فراسوی نیک و بد و در ورای مذاهب و مکاتب قرار دارد و از بود و نبود فرا رفته است و حق واحده انسان را دریافته و از همان منظر به مردمان می نگرد و ذات انسانی همه را مخاطب قرار می دهد و خدایگونگی آنان را برمی تاباند . این ویژگی را بیش از همه عارفان درباره شخصیت علی(ع)در می یابیم که کافر و موٌمن را به خود جلب می کند و حتّی کسی چون معاویه را به ارادت و تصدیق می کشاند .

اینان از منظر فرهنگ قرآنی از علیّین (علی واران) هر دورانی هستند . دکتر شریعتی برهر دلی می نشست و زبان حال هر مکتب و مذهبی بود و حقّ هر فرقه ای را آشکار می کرد و به همین دلیل به هر مکتبی متهم بود : کمونیست ، اگزیستانسیالیست ، بودایی ، وهابی ، اسماعیلیه ، بهایی ، مسیحی و حتّی یهود و فراماسونی . او همه را درک می کرد زیرا خودش را می شناخت .

این هویّت همه خود- شناسان (عارفان)جهان است زیرا خود شناسی به مثابه مغز هر شناختی است و اهلش را به حقّ یگانه پدیده ها می رساند و این مقام توحید است . همانطور که همه آدمها متعلّق به هر مکتب و مذهبی بالاخره خدا را قبول دارند حتّی کمونیست ها و نیهیلیست ها .

و آنکه خدا را شناخته باشد همه او را تصدیق خواهند کرد و حتّی علیرغم میل و آگاهی شان در قلوبشان راه می یابد و نمی توانند که او را دوست نداشته باشند . زیرا هرکه حق مردم را شناخت مردم را دوست می دارد و مردم هم نمی توانند که او را دوست نداشته باشند . محبّت محصول معرفت است . و این نشان می دهد که دکتر شریعتی در چه مرتبه ای از عرفان قرار دارد که دل از عالم و عامّی و دانشگاهی و حوزه ای و کافر و موٌمن برده است .
مذهب شریعتی توحید است : خدابینی در همه !

مادر بزرگی رنجور و بی سواد و امّی و روستایی داشتم . سال اوّل پیروزی انقلاب بود و از رادیو سخنرانی شریعتی پخش می شد . مادر بزرگم از جا پرید و از من پرسید که این مرد کیست که حرف می زند . گفتم : تو نمی شناسی ! گفت صدای او مثل صدای علی است . این اظهار نظرش مرا به حیرت انداخت زیرا او اصلاً حرفهای شریعتی را هم نمی فهمید زیرا فارسی نمی دانست و فقط نوای صوت شریعتی چنان در دلش رخنه کرده بود که گویی صدای امامش را می شنید . این صدای عشق و ایمان بود که بر قلوب اثر نمود و موجب انقلاب (قلبی شدن)شد .

به راستی مرگ شریعتی موجب پیروزی انقلاب شد همانطور که خودش در یکی از اشعارش پیشگویی کرده بود که با مرگش ملّتش از بند خواهد رست .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -فلسفه شخصیتها- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : انسان کامل جلد اولانسان کامل جلد دومکتاب رجعت شریعتی

ثبت ديدگاه