مراد و مرید (مصاحبه با استاد)

۱۳۹۹-۷-۱۹ ۱۸:۴۷:۳۱ +۰۰:۰۰۱۹ مهر ۱۳۹۹|درباره استاد, سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|185 Comments

 

زنی که مردش را در خانه تحمل نمی کند
استادعلی اکبر خانجانی

 

کتاب مراد و مرید ص ۳

س – شما قبلاً اعلان کرده اید که آثار شما بخودی خود نجات بخش ھستند. آیا این سخن در خلاف حق امام زنده و اطاعت مستقیم از او و ارادت نسبت به وجود او نیست؟

ج – آثار ما نجات بخش انسانها از عذابها و اسارت دوزخ زمینی ھستند ولی ھدایت کننده بسوی خداوند و رھنما بسوی جنت زمینی و اخروی نیستند. به ھمین دلیل ھمه کسانی که بدون رابطه مستقیم با ما از طریق آثارمان به اصلاح زندگی خود پرداخته اند از عذابها رھیده ولی اندکی بعد دچار وضعی برزخی شده اند که نوعی سرگردانی است. از این برزخ بدون ارادت و اطاعت عرفانی مستقیم نمی توان خارج شد.

کتاب های مرتبط : ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما کتاب مراد و مرید

ثبت ديدگاه