مزد سخن چین

۱۳۹۸-۱۱-۲۳ ۱۹:۵۹:۳۱ +۰۰:۰۰۱۱ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|74 Comments
مزد سخن چین . مقاله ۶ (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی

?مزد سخن چین (⁩خودشناسی اخلاقی)
⁦▪️⁩مقاله شماره ۶

روزی مریدی به نزد شیخ رفت و گفت : یا شیخ دیروز فلانی را دیدم که از شما بسیار

بدگوئی می کرد وشما را مردی شیّاد ورذل نامید . شیخ مکثی نمود وآھی کشید سپس گفت :

خدا رحمتش کند که اینقدرباشرف بود که این فحاشی ھا را پیش من نگفت .


⚪️اقتباس از « کشکول » شیخ بھائی

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل دوم _ فلسفه تعلیم و تربیت
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه