مقالات

خانه » مقالات
مقالات۱۳۹۷-۸-۲۹ ۱۱:۲۳:۴۹ +۰۰:۰۰

مجموعه مقالات و گزیده ای از کتابهای استاد علی اکبر خانجانی

محبت و هدایت

https://youtu.be/9SKBuh2goWg محبت و هدایت (خودشناسی قرآنی) مقاله 16 -استاد علی اکبر خانجانی محبّت و هدایت (خودشناسی قرآنی) مقاله 16 در قرآن کریم می خوانیم که خداوند خطاب به رسول می فرماید که « مپندار آن [...]

(خدا و بت)

استاد علی اکبر خانجانی (خدا و بت) از کتاب مجموعه مقالات عرفانی اثر استاد خانجانی ٢۵ -در آخرالزمان بزرگترین و شقی ترین و مدعی ترین دشمن دین حق و ظهور ناجی موعود و جمال حق [...]

یک معمای فقهی

https://youtu.be/rPgW6iX_Rx4 یک معمای فقهی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 15- استاد علی اکبر خانجانی «یک معمّای فقهی» (خودشناسی تمثیلی) مقاله 15 در طی هزاره ها ، مؤمنان مذاهب فقط نگران این مسئله بودند که مبادا لقمه ای [...]

کسی که نیست

https://youtu.be/_3NPOYYgoeM کسی که نیست (خودشناسی جاوید) مقاله 15 -استاد علی اکبر خانجانی کسی که نیست (خودشناسی جاوید) مقاله 15     کسی که انجام وظیفه نمی کند وظیفه شناسی دیگران را اهانتی به خویشتن می یابد [...]

فرق تقوا و ریا

https://youtu.be/9y_1d0EfFKU فرق تقوا و ریا(خودشناسی دینی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی فرق تقوا و ریا (خودشناسی دینی) مقاله 15      انسان با تقوا می خواهد خوب باشد وبرای خوب بودن تلاش می کند زیرا [...]

فرق تظاهر و مکر

https://youtu.be/RTsKCK-oZAk فرق تظاهر و مکر(خودشناسی شرعی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی فرق تظاهر و مکر (خودشناسی شرعی) مقاله 15 پیامبر اسلام (ص) می فرماید « در همه حال تظاهر به دین بهتر از تظاهر [...]

Load More Posts