من و تو (۲)

۱۳۹۸-۹-۱۱ ۰۶:۱۸:۱۰ +۰۰:۰۰۱۱ آذر ۱۳۹۸|عمومی, گزیده ای از آثار|30 Comments

۲۵ -من و تو ۲

انسان هرگز دلیل نیکوکاریها و استعدادھای خوب خود را نمی داند فقط دلیل تبهکاریهای خود را همواره می فهمد. گوئی نیکوکاری حاصل جهل انسان است یعنی از انسان نیست .

لذا همواره نیکوکاران حرفه ای معروف به دیوانه هستند.

و خود فرد نیکوکار بر این جنون خود بیشتر از سائرین واقف است و به روی خودش نمی آورد.

 ناتوانی منشأ باور است : باور به محالترین چیزها . انسان بمیزان ناتوانی اش خدا را باور می کند و تا تواناتر شد باورش مختل می شود. 

کسی که بدترین خیانت ها را نسبت بخودش می بیند و نمی تواند کاری کند دچار باورهای متافیزیکی می شود : یعنی اینکه انشاء الله که اینطور نیست و اصلاً اینطور نیست وگرنه …. پس من خطا می بینم و…. و یا اینکه اینها مشاهدات متافیزیکی است و ….. و یا اینکه انسان باید مظهر خفّت و ایثارگر باشد وعفو کند . و اینگونه است که انسان خدا باور می شود .

خدا بعنوان خواری و ناتوانی و بدبختی و دریوزه گی و خودفریبی و چاپلوسی و فساد و جنون و جنایت.

اگر خدا ضدّ توانائی انسان است و ناتوانترین افراد را دوست می دارد پس بایستی مظهر حسادت و عقدۀ حقارت و سلطه گری و ستم مطلق باشد زیرا همۀ قدرتمندان چنین هستند و او از همه قدرتمند تر است. 

هر کس در هر آنچه که هست مطلقاً مجبور است. 

نخستین مرتبه ای که یک ادّعای دروغین به واقعیّت پیوست فرد دروغگو دچار احساس برتری نسبت به دیگران می شود و این احساس تا آنجا ممکن است برود که فرد ادّعای خدائی یا پیامبری نماید.

مذھبیّت و معنویّت اینگونه پدید می آید. تا زمانیکه آدمی خود را خوب یا بد می داند فریبکار است و رنجور.

دو قولوھا: عذاب و نماز نمایشی ، نفرت و چاپلوسی ، عیش و شقاوت ، پول و جنون ، ترحم و ریا ، خیانت و خرافه ، بصیرت و خموشی ، ترس و تبهکاری ، صدق و از خود گذشتگی ، عقل و سلامت ، حسادت و زنا ، افتراء و ابتلاء ، زن باره گی و دزدی ، خودشناسی وعدالت ، مکر و لوده گی ، دوستی و بی نیازی ، دوزخ و بدخوابی ، پلیدی و بی اعتمادی ، زجر و رقاصی ، حماقت و فریب کاری ، حق پرستی و آرامش ، پوچی و آرایش ، بیچاره گی و مردم داری ، علم دروغین و زورگویی ، سنگ دلی و ثروت اندوزی ، عداوت و کادو بازی ، وسواس و پلیدی ، خیرات به شکم سیران و حرام خواری ، فال و فحشاء ، عربده کشی و گناه ، دروغگوئی و اضطراب ، انتقام و پشیمانی ، نبوغ و فقر ، حقیقت و احساس پوچی ، بدبینی و بیوفائی ، ریاست و ریا ، احتیاج و کینه ، مصلحت و جنایت ، حق ستیزی و تظاهر به دین ، تکنولوژی و بی اراده گی ، تفسیر و خودستائی ، روان شناسی و فساد ، بی هویّتی و انقلابیگری ، فسق و خودفریبی، واقعیت و انکار، شکست و اعتراف ، فاجعه و صدق ، مرگ و باور ، احساس حقارت و خود فروشی ، بی عاطفگی و فرزند پرستی ، فریب و همخوابگی ، جسارت و یأس ، بی ایمانی و ّ تعصب ، خشم و حقه بازی ، دیکتاتوری و بیکسی ، شناخت و بیزاری ، رسوائی و کینه ، مهارت و حماقت ، اعتیاد و تزویر ، قدرت و دریده گی ، افتخار و انحطاط ، عشق و اتکاء به نفس ، کبر و کم روئی ، زهد نمائی و زیاده خواهی ، آرامش و ایمان ، هنر فروشی و فحشاء ، ترشروئی و ریاکاری ، بدن نمائی و رخوت ، حجاب نمائی و شرارت ، دکوراسیون و ناپاکی ، حکومت ستیزی و حق ناشناسی ، خودشیفتگی و بیقراری ، بیماری و بیعاری ، شیطنت و کابوس ، مرده پرستی و بی دینی ، غرور و خودآزاری ، اسطوره پرستی و ابتذال ، تردید و صبر، یقین و قهر، پرکاری و خود گریزی ، حق پرستی ذهنی و حق کشی ، تقلید و سلطه ، آزادیخواهی و دیکتاتوری ، تبلیغ و توطئه ، عادت و بیهوشی .

هر یک از این دو علّت دیگری می باشد. 

عادل کسی است که با فریب می ستیزد و آنرا رسوا می کند نه با فریبکاران .

آنکه با فریبکاران می ستیزد مجبور به فریبکاری نوینی است.

 برخی را جنون به عقل می آورد و برخی را هم عقل بسوی جنون می راند. 

انسانی که در عذاب افتاده است نمی تواند هیچکس را قلباً دوست بدارد .

اصلاً منشأ هر عذابی همانا مرده گی و فسیل شده گی دل است ، یعنی ناتوانی در دوست داشتن .

برای همین است که چنین انسانی بیش از سائرین تظاهر به محبّت می کند تا خود را پنهان دارد تا کسی عداوتش را نبیند تا بتواند دیگران را هم به دام عذاب خودش بیندازد تا درآنجا تنها نباشد و باشند کسانی که وی را تأئید نمایند.

چنین کسی همواره از تور عاطفه استفاده می کند و نزدیکترین کسانش را به دام می اندازد : کسانی را که به وی عاطفه دارند.

از کتاب اینست انسان اثر استاد علی اکبر خانجانی

30 Comments

 1. Tinder dating site ۶ بهمن ۱۳۹۹ در ۶:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  what is tinder , tinder online https://tinderdatingsiteus.com/

 2. fat gay dating ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Love the site– extremely individual friendly and great deals to see! https://gaydatingzz.com/

 3. keto chicken marinade ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  keto diet for kids https://ketodietplanus.com/

 4. legit gay dating sites ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۹:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating sites for under 18 https://gaychatrooms.org/

 5. gay free dating and sexting ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating without sites https://gaychatgay.com/

 6. gay dating sites atlanta ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۴:۲۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay russian dating site https://freegaychatnew.com/

 7. popular scams gay dating sites ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۴۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  dating sites for gay guys https://gaychatus.com/

 8. gay israeli dating site ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۲۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating in michiana https://datinggayservices.com/

 9. top 10 gay dating sites ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 10. gay men dating website email ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  free gay dating browsing https://gay-singles-dating.com/

 11. dating gay bbc ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  dating gay lesbian service https://dating-gaym.com/

 12. gay dating taiwan sites ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay firefighter dating https://gaydatingcanada.com/

 13. gay cops dating ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۰۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay online dating sucks https://gayedating.com/

 14. https://bit.ly/3Al4wzb ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 15. Психолог Кришен ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 16. Консультация по Skype ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Консультация психолога онлайн.
  Консультация по Skype Помощь профессионального Психолога.
  Услуги консультации психолога.

  Индивидуальный подход к консультированию!
  Консультация психолога онлайн.
  Психологи онлайн. Психотерапия онлайн!

 17. новые танцы 8 выпуск ۴ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  смотреть новые танцы смотреть танцы на тнт новый выпуск ۲۰۲۱ новые танцы ۸ выпуск новые танцы на тнт ۱

 18. Битва экстрасенсов ۲۲ сезон (۲۰۲۱) бесплатные серии битвы экстрасенсов битва экстрасенсов смотреть онлайн бесплатно

 19. writing college application essays ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  mba essay writing service https://essayghostwriter.com/

 20. writing a cause and effect essay ۸ مهر ۱۴۰۰ در ۶:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  help writing essays https://essaywritercentral.com/

 21. Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно Игра в кальмара ۱ серия смотреть онлайн
  тысячи фильмов в хорошем качестве ۱۰۸۰٫

 22. writing an argumentative essay ۱۶ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۴۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Passion the website– extremely user friendly and great
  deals to see! https://essaypoints.com/

 23. essays on writing ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  pay someone to write an essay https://essaytag.com/

 24. blackjack online real money ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۲۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Many thanks for sharing this terrific web site. https://online2casino.com/

 25. free bonus casino ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Love the website– extremely user pleasant and lots to see! https://onlinecasinos4me.com/

ثبت ديدگاه