چند این-همانی

۱۳۹۹-۳-۲۹ ۲۳:۱۱:۱۰ +۰۰:۰۰۲۹ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
چند این همانی ۱ (خودشناسی جاوید) مقاله ۵ – استاد علی اکبر خانجانی

چند این – همانی (خودشناسی جاوید) مقاله ۵

*کفر زن همان نازش در قبال شوهر است.

*غرور همان خود- فریبی است.

*دین همان واقعیت است.

*عشق همان خود پرستی در غیر خویش است.

*شرک همان چند منظوره بودن یک عمل است.

*همسر همان جمال نفس تو است.

*خواب همان مرگ خفیف است.

*آرزو همان دام شیطان است.

*خوشبختی همان رضایت است.

*صدق همان دین داری است.

*عرفان همان خود شناسی است.

*صنعت همان ماشین دوزخ است.

*طبیعت همان درب جنّت است.

*آخرت همان باطن است.

*ابلیس همان منیّت است.

*نفاق همان فاصله بین ذهن و دل است.

*نماز همان گفتگو با خویشتن خویش است.

*اندیشه همان جدال بین بود و نبود است.

*مستی و نشئگی همان عبادت کافران است.

*تن همان صورت روح است.
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه