چند حکایت زنانه

۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۳:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|10 Comments
چند حکایت زنانه (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۲ – استاد علی اکبر خانجانی

«چند حکایت زنانه»(۲) خودشناسی تمثیلی مقاله ۲

*از زن مطلّقه ای پرسیدم :چرا طلاق گرفتی و به این روز سیاه افتادی ؟

گفت :منظورم طلاق گرفتن نبود . من فقط داشتم ناز می کردم و از فرط این لذت مست بودم که بناگاه دیدم مرا طلاق داده است.

*از زن مکّاری پرسیدم :چرا عمداً کاری میکنی که شوهرت به وفای تو شک کند؟

 گفت : می خواهم ببینم که چقدر مرا بخاطر خودم میخواهد!

*از دختر جوانی پرسیدم :چرا با کسانی که عاشق تو هستند ازدواج نمی کنی ؟

گفت :آنها مرا فرشته می پندارند و می خواهم که تا ابد در نگاه آنها فرشته بمانم .

*از زن جیغ جیغویی پرسیدم :چرا عمداً شوهرت را عصبانی و تحریک می کنی ؟

 گفت :برای اینکه مرا کتک بزند تا به او ثابت شود که عاشق من نیست و بمن ثابت شود که عاشق من است.

*از زن خردمند ی پرسیدم :به نظر تو عاشق واقعی چه مردی است ؟ گفت :مردی که آه در بساط نداشته باشد و دعوی عشق کند
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکایات عرفانی- خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه