چهار قل

۱۳۹۸-۸-۱۱ ۲۲:۴۱:۴۰ +۰۰:۰۰۱۱ آبان ۱۳۹۸|گزیده ای از آثار|156 Comments

«چهارقل»

۱۵۴٨ -سوره ناس نیز ذکر و استعانت دیگری برای توسل به حق خویشتن است زیرا یکی از قدرتهای از خود بیخود کننده همانا وسواس ناس است زیرا اجنه و شیاطین از طریق نفس مردم است که مؤمنان را وسوسه کرده و از خود بیگانه می سازند .

و لذا فرد سالک از وسواس ناس پناه می برد به خدای ناس در خویشتن : پناه می برم به خدای مردم از شر وسوسه ای که در قلوب مردم است ! 

 ۱۵۴٩ -سوره فلق نیز بیانگر خطر و وسوسه دیگری برای مؤمن است که موجب از خود بیگانگی او می شود و آن شری است که در مخلوقات خدا در کمین مؤمن است و البته این شر همواره در لباس خیر است که مؤمن را وسوسه می کند و در او ایجاد عقده می نماید و او را به بخل و حسد با اهل  دنیا کشیده و به حسد آنها  مبتلا می کند : پناه می برم به شکافنده پدیده ھا و شری که از آنھا رخ می نماید و در دلها عقده می تند و حسد و بخل و حرص را بر می انگیزد و انسان را در بیرون از خود مبتلا می سازد .

١۵۵٠ -سوره کافرون نیز یاری دیگری برای مؤمنان است از شر وسوسه تهمت و تکفیر کافران . زیرا کافران اهل ایمان را متهم به کفر می کنند و لذا باید گفت : ای کافران شما خدای خود را بپرستید و ما هم خدای خود را .

دین شما مال شما و دین ما هم مال ما . بدرود ! 

١۵۵١ -و اما سوره توحید که بیان تجسم اخلاص و انسان کامل است در توصیف ذات باریتعالی ! و در این باره قبلاً مفصلاً سخن رفته است .

 و این سوره از ارکان نماز است . 

١۵۵٢-این چهار ر سوره به ظاهر کوچک قرآن که معروف به چهار قل هستند چهار ذکر خاص مؤمنان در مسیر اخلاص و توحید و وحدت است که سالک را از همه آفت ها و شرکها با خبر نموده و مصون می دارند .

۱۵۵۵ -این چهار قل انسان مؤمن را از همه شرکها و ابتلائات بیرونی پاک می کند از مردم زدگی ، از حرص و حسد دنیا ، از تهمت کفر و از همه نیازهاو تعلقات نژادی و قیاسی در جهان و دعوت به بی تائی و خدای ذات خویش.

برگرفته از کتاب توحید عملی اثر استاد علی اکبر خانجانی

156 Comments

 1. tinder site ۶ بهمن ۱۳۹۹ در ۲:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what is tinder , tinder sign up https://tinderdatingsiteus.com/

 2. KuikMoifs ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ در ۸:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra quiz buy pink viagra online cost of generic viagra

 3. KbbfMoifs ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ در ۹:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra inside inida shipping cheap viagra express shipping cheap viagra on sale

 4. free cialis trial samples singapore ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  free cialis trial samples singapore

  free cialis trial samples singapore

 5. comprar sildenafil viagra ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  comprar sildenafil viagra

  comprar sildenafil viagra

 6. real cialis for sale online ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  real cialis for sale online

  real cialis for sale online

 7. viagra jokes australia ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra jokes australia

  viagra jokes australia

 8. cialis actress australia ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis actress australia

  cialis actress australia

 9. cialis order online and usage ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis order online and usage

  cialis order online and usage

 10. how payday loans work ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Ιf you desire to obtaіn a great deal from this article then you hae t᧐ apply these techniques to yoᥙr won weblog.

  Stop by my webpage :: how payday loans work

 11. ear infection amoxicillin dosage ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۳۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ear infection amoxicillin dosage

  ear infection amoxicillin dosage

 12. amoxicillin for sore throat ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  amoxicillin for sore throat

  amoxicillin for sore throat

 13. azithromycin liquid ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۳:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  azithromycin liquid

  azithromycin liquid

 14. can celebrex be addictive ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  can celebrex be addictive

  can celebrex be addictive

 15. pharmacokinetics of celecoxib ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  pharmacokinetics of celecoxib

  pharmacokinetics of celecoxib

 16. can you take cephalexin and h49 ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  can you take cephalexin and h49

  can you take cephalexin and h49

 17. keflex side effects in women ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  keflex side effects in women

  keflex side effects in women

 18. duloxetine generic 10 mg ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  duloxetine generic 10 mg

  duloxetine generic 10 mg

 19. cymbalta 90mg ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cymbalta 90mg

  cymbalta 90mg

 20. buy female viagra online uk ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy female viagra online uk

  buy female viagra online uk

 21. otc cialis 2017 ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۶:۰۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  otc cialis 2017

  otc cialis 2017

 22. cialis commercial bob ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis commercial bob

  cialis commercial bob

 23. cialis cost uk ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis cost uk

  cialis cost uk

 24. female viagra generic ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  female viagra generic

  female viagra generic

 25. comprar cialis canada ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  comprar cialis canada

  comprar cialis canada

 26. cialis online purchase ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۳:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis online purchase

  cialis online purchase

 27. viagra mg doses south africa ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra mg doses south africa

  viagra mg doses south africa

 28. cialis savings card ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۵۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis savings card

  cialis savings card

 29. where to buy cialis 2017 ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  where to buy cialis 2017

  where to buy cialis 2017

 30. cialis free trial australia ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis free trial australia

  cialis free trial australia

 31. brand cialis 100mg ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  brand cialis 100mg

  brand cialis 100mg

 32. cheap viagra express delivery ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۳:۰۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cheap viagra express delivery

  cheap viagra express delivery

 33. diy viagra south africa ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  diy viagra south africa

  diy viagra south africa

 34. cialis for sale online australia ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۴:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis for sale online australia

  cialis for sale online australia

 35. where to buy cialis australia ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۹:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  where to buy cialis australia

  where to buy cialis australia

 36. ivy secrect viagra mix up ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۳:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ivy secrect viagra mix up

  ivy secrect viagra mix up

 37. cialis generic price in us ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis generic price in us

  cialis generic price in us

 38. karl malden viagra ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۸:۱۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  karl malden viagra

  karl malden viagra

 39. cialis legal france ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis legal france

  cialis legal france

 40. buy viagra online japan ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۵:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy viagra online japan

  buy viagra online japan

 41. where to get real viagra online ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  where to get real viagra online

  where to get real viagra online

 42. comprar viagra 100 ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۸:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  comprar viagra 100

  comprar viagra 100

 43. fake cialis commercial patriots ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  fake cialis commercial patriots

  fake cialis commercial patriots

 44. cheapest price for sildenafil 20 mg ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱:۰۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cheapest price for sildenafil 20 mg

  cheapest price for sildenafil 20 mg

 45. mandy flores viagra ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۵:۴۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  mandy flores viagra

  mandy flores viagra

 46. cheapest sildenafil 100mg uk ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cheapest sildenafil 100mg uk

  cheapest sildenafil 100mg uk

 47. tinder site ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۲:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tinder login, tinder site
  online

 48. tadalafil 30mg tablet ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۱۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil 30mg tablet

  tadalafil 30mg tablet

 49. india pharmacy viagra ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  india pharmacy viagra

  india pharmacy viagra

 50. cialis results ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis results

  cialis results

 51. buy sildenafil citrate ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ در ۱:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy sildenafil citrate

  buy sildenafil citrate

 52. generic cialis 20mg ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  generic cialis 20mg

  generic cialis 20mg

 53. indian viagra ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ در ۴:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  indian viagra

  indian viagra

 54. 5 mg cialis ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در ۸:۲۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ۵ mg cialis

  ۵ mg cialis

 55. viagra precautions ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در ۸:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra precautions

  viagra precautions

 56. tadalafil india pharmacy ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در ۴:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil india pharmacy

  tadalafil india pharmacy

 57. viagra buy online ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در ۴:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra buy online

  viagra buy online

 58. side effects gabapentin ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  side effects gabapentin

  side effects gabapentin

 59. cialis pharmacy india ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ در ۸:۴۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis pharmacy india

  cialis pharmacy india

 60. buy levitra ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در ۱:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy levitra

  buy levitra

 61. how viagra works ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how viagra works

  how viagra works

 62. amlodipine pronunciation ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  amlodipine pronunciation

  amlodipine pronunciation

 63. atorvastatin 10 mg ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  atorvastatin 10 mg

  atorvastatin 10 mg

 64. meloxicam 15 mg ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  meloxicam 15 mg

  meloxicam 15 mg

 65. metoprolol tart ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  metoprolol tart

  metoprolol tart

 66. losartan 100mg ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  losartan 100mg

  losartan 100mg

 67. viagra not working ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra not working

  viagra not working

 68. cialis 1000 mg ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis 1000 mg

  cialis 1000 mg

 69. cheap vardenafil ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cheap vardenafil

  cheap vardenafil

 70. duloxetine 30 mg ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  duloxetine 30 mg

  duloxetine 30 mg

 71. prednisone contraindications ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  prednisone contraindications

  prednisone contraindications

 72. amitriptyline 50mg ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  amitriptyline 50mg

  amitriptyline 50mg

 73. duloxetine ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  duloxetine

  duloxetine

 74. hydrochlorothiazide 25 ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hydrochlorothiazide 25

  hydrochlorothiazide 25

 75. metformin hcl 500 mg ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۲۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  metformin hcl 500 mg

  metformin hcl 500 mg

 76. mirtazapine medication ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  mirtazapine medication

  mirtazapine medication

 77. bupropion 300 mg ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  bupropion 300 mg

  bupropion 300 mg

 78. buspar side effects ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buspar side effects

  buspar side effects

 79. celexa medication ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  celexa medication

  celexa medication

 80. tizanidine hcl 2mg ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tizanidine hcl 2mg

  tizanidine hcl 2mg

 81. bupropion hcl er ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  bupropion hcl er

  bupropion hcl er

 82. diclofenac 50mg tablets ۵ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  diclofenac 50mg tablets

  diclofenac 50mg tablets

 83. clonidine generic price ۵ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  clonidine generic price

  clonidine generic price

 84. finasteride 5mg ۶ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  finasteride 5mg

  finasteride 5mg

 85. warnings for carvedilol ۶ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  warnings for carvedilol

  warnings for carvedilol

 86. side effects for metronidazole ۶ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  side effects for metronidazole

  side effects for metronidazole

 87. cialis patent expired ۷ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis patent expired

  cialis patent expired

 88. generic viagra reviews ۷ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  generic viagra reviews

  generic viagra reviews

 89. tadalafil 5mg cost ۷ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil 5mg cost

  tadalafil 5mg cost

 90. cheap online viagra ۸ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۴۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cheap online viagra

  cheap online viagra

 91. levitra 10 mg costo ۸ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  levitra 10 mg costo

  levitra 10 mg costo

 92. best free dating sites no credit card required ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۳۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  free real dating websites

 93. best free discreet dating sites ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ۱۰۰ free dating sites scotland

 94. acyclovir 400 mg cost ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۳۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  acyclovir 400 mg cost

  acyclovir 400 mg cost

 95. fish mox amoxicillin ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۰۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  fish mox amoxicillin

  fish mox amoxicillin

 96. donepezil uses ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۵۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  donepezil uses

  donepezil uses

 97. is amoxicillin penicillin ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  is amoxicillin penicillin

  is amoxicillin penicillin

 98. azithromycin 250 mg tablets ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۰۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  azithromycin 250 mg tablets

  azithromycin 250 mg tablets

 99. cefdinir for uti ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cefdinir for uti

  cefdinir for uti

 100. cephalexin for dogs ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۵۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cephalexin for dogs

  cephalexin for dogs

 101. what is clindamycin for ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what is clindamycin for

  what is clindamycin for

 102. erythromycin ointment ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۱۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  erythromycin ointment

  erythromycin ointment

 103. azithromycin antibiotic class ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  azithromycin antibiotic class

  azithromycin antibiotic class

 104. cialis online from canada ۱۴ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis online from canada

  cialis online from canada

 105. best tadalafil tablets ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  best tadalafil tablets

  best tadalafil tablets

 106. levitra price compare ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۵۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  levitra price compare

  levitra price compare

 107. sildenafil citrate generic ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil citrate generic

  sildenafil citrate generic

 108. sildenafil cost costco ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil cost costco

  sildenafil cost costco

 109. birch benders keto ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  are grapes keto

 110. keto diet fast food ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  low carb keto diet

 111. keto diet heart ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۳۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  supplements for keto diet

 112. rasa research tadalafil reviews ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  rasa research tadalafil reviews

  rasa research tadalafil reviews

 113. vardenafil 5mg ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  vardenafil 5mg

  vardenafil 5mg

 114. low cost viagra online ۱۷ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  low cost viagra online

  low cost viagra online

 115. tadalafil 20mg mexico ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۴۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil 20mg mexico

  tadalafil 20mg mexico

 116. cialis tablets ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis tablets

  cialis tablets

 117. sildenafil 100mg prescription ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil 100mg prescription

  sildenafil 100mg prescription

 118. online generic viagra ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  online generic viagra

  online generic viagra

 119. price of viagra ۲۱ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۰۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  price of viagra

  price of viagra

 120. sildenafil cheapest price ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil cheapest price

  sildenafil cheapest price

 121. viagra triangle chicago ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۲۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra triangle chicago

  viagra triangle chicago

 122. sildenafil for women ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil for women

  sildenafil for women

 123. sildenafil 20 mg ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil 20 mg

  sildenafil 20 mg

 124. hydroxychloroquine stock ticker ۲۳ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  vietnam and hydroxychloroquine

  village migraine without aura help

 125. amlodipine dosage range ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  amlodipine dosage range

  amlodipine dosage range

 126. cialis 20mg europe ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis 20mg europe

  cialis 20mg europe

 127. generic vardenafil 20mg ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  generic vardenafil 20mg

  generic vardenafil 20mg

 128. when to take metformin ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  when to take metformin

  when to take metformin

 129. purchase tadalafil online ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۳۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  purchase tadalafil online

  purchase tadalafil online

 130. amoxicillin clavulanate ۲۷ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  amoxicillin clavulanate

  amoxicillin clavulanate

 131. doxycycline cost ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۰۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  doxycycline cost

  doxycycline cost

 132. what is furosemide ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what is furosemide

  what is furosemide

 133. xenical uk ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۰۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  xenical uk

  xenical uk

 134. dapoxetine 30mg tab ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  dapoxetine 30mg tab

  dapoxetine 30mg tab

 135. finasteride uses ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  finasteride uses

  finasteride uses

 136. bimatoprost powder ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  bimatoprost powder

  bimatoprost powder

 137. clomid complication ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  clomid complication

  clomid complication

 138. fluconazole dosing for kids ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۵۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  fluconazole dosing for kids

  fluconazole dosing for kids

 139. domperidone generic medication ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  domperidone generic medication

  domperidone generic medication

 140. postmenopausal tamoxifen drug ۳۰ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۲۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  postmenopausal tamoxifen drug

  postmenopausal tamoxifen drug

 141. prednisone versus prednisolone dogs ۳۰ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  prednisone versus prednisolone dogs

  prednisone versus prednisolone dogs

 142. naltrexone liquid formulation ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  naltrexone liquid formulation

  naltrexone liquid formulation

 143. hydroxychloroquine stock cost ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۰۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine for arthritis reviews

  function greenstick fracture derive

 144. valacyclovir 1gm tab ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۴۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  valacyclovir 1gm tab

  valacyclovir 1gm tab

 145. tizanidine medication interactions ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tizanidine medication interactions

  tizanidine medication interactions

 146. can people take hydroxychloroquine ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  can people take hydroxychloroquine

  چهار قل – استاد خانجانی

 147. cheapest cialis prices ۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۹:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cheapest cialis prices

  cheapest cialis prices

 148. does ciprofloxacin sulfa ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۲۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  does ciprofloxacin sulfa

  does ciprofloxacin sulfa

 149. cialis india price ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis india price

  cialis india price

 150. cialis testimonials forum ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis testimonials forum

  cialis testimonials forum

 151. cialis black pills ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۴:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis black pills

  cialis black pills

 152. generic hydroxychloroquine ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۹:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  how much is generic plaquenil

  plaquenil arthritis

 153. cialis mastercard ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis mastercard

  cialis mastercard

 154. generic viagra online ۵ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۰۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  generic viagra online

  generic viagra online

 155. viagra gel ۵ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra gel

  viagra gel

 156. viagra effects ۵ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۰۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra effects

  viagra effects

ثبت ديدگاه