چه چیزی بین را از بین برده است؟

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۲:۱۳:۱۶ +۰۰:۰۰۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴|گفتاری از استاد|67 Comments

چه چیزی بین را از بین برده است؟

بین یعنی رابطه، یعنی جامعه، یعنی جمهوریت و اسلامیتی که بر آن مستقر می‌شود.

آنچه که بین را افتتاح می‌کند و تنویر می‌نماید و توسعه می‌بخشد و به صلح و تفاهم می‌رساند بیان است، بیان آزاد و بی هول و هراس.

در بینی که بیانی روشن و صادقانه نباشد دروغ و ریا و دزدی و خیانت و زنا رشد می‌کند پس همه مفاسد موجود حاصل فقدان آزادی بیان است و آنچه که تفکر را زنده و خلاق می‌سازد نیز آزادی بیان است.

در جامعه‌ای که آزادی بیان نباشد مرگ مغزی رخ می‌دهد.

استاد علی اکبر خانجانی

67 Comments

 1. Ahkdagric ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ در ۷:۱۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  pharmacy intern buy prescription drugs online canadian pharmacies without prescriptions

 2. KuikMoifs ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ در ۵:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra sydney can i buy viagra over the counter in australia differences between viagra levitra and cialis

 3. Aqcfproomicar ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ در ۱:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis san diego cialis paypal australia cheap generic cialis canada

 4. KbbfMoifs ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ در ۷:۵۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  walmart viagra cost where to buy viagra in philippines drug store viagra for sale in south afriaca

 5. Abcfproomicar ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ در ۲:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  generic viagra viagra us overnight mastercard accepted where to get free viagra

 6. generic viagra sildenafil ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ در ۴:۵۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  generic viagra sildenafil

  generic viagra sildenafil

 7. viagra pills at walmart ۵ اسفند ۱۳۹۹ در ۴:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra pills at walmart

  viagra pills at walmart

 8. tadalafil 5 mg ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ در ۵:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil 5 mg

  tadalafil 5 mg

 9. sildenafil 20 mg ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ در ۶:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil 20 mg

  sildenafil 20 mg

 10. viagra from india ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ در ۸:۲۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra from india

  viagra from india

 11. tadalafil side effects ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۲:۳۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil side effects

  tadalafil side effects

 12. viagra alternative ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در ۲:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra alternative

  viagra alternative

 13. buy tadalafil online ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۰:۲۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy tadalafil online

  buy tadalafil online

 14. cialis or viagra ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۲:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis or viagra

  cialis or viagra

 15. incest viagra ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در ۳:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  incest viagra

  incest viagra

 16. viagra walmart ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در ۸:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra walmart

  viagra walmart

 17. viagra for women ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۰:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra for women

  viagra for women

 18. viagra cialis ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ در ۲:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra cialis

  viagra cialis

 19. chewable viagra ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ در ۵:۰۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  chewable viagra

  chewable viagra

 20. viagra naturel ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ در ۷:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra naturel

  viagra naturel

 21. sildenafil for sale ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۰:۳۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil for sale

  sildenafil for sale

 22. mom slips son viagra ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۱:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  mom slips son viagra

  mom slips son viagra

 23. how to make viagra ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در ۱:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how to make viagra

  how to make viagra

 24. buy viagra online usa ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در ۵:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy viagra online usa

  buy viagra online usa

 25. how to get viagra ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در ۶:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how to get viagra

  how to get viagra

 26. viagra price ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در ۸:۴۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra price

  viagra price

 27. cheapest cialis ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۱:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cheapest cialis

  cheapest cialis

 28. cialis vouche ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis vouche

  cialis vouche

 29. viagra effects and half life ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۶:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra effects and half life

  viagra effects and half life

 30. help with viagra boner taboo ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۹:۳۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  help with viagra boner taboo

  help with viagra boner taboo

 31. government funding for viagra ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  government funding for viagra

  government funding for viagra

 32. difference between sildenafil and viagra ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  difference between sildenafil and viagra

  difference between sildenafil and viagra

 33. viagra cum effect ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra cum effect

  viagra cum effect

 34. btothr viagra problem ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  btothr viagra problem

  btothr viagra problem

 35. real viagra ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۶:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  real viagra

  real viagra

 36. blue cross coverage cialis daily ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  blue cross coverage cialis daily

  blue cross coverage cialis daily

 37. blue sildenafil with 88 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در ۳:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  blue sildenafil with 88

  blue sildenafil with 88

 38. tablet ordering viagra low cost ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tablet ordering viagra low cost

  tablet ordering viagra low cost

 39. sildenafil cost uk ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در ۸:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil cost uk

  sildenafil cost uk

 40. ivy secrect viagra mix up ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ivy secrect viagra mix up

  ivy secrect viagra mix up

 41. sildenafil soft tabs ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil soft tabs

  sildenafil soft tabs

 42. is generic levitra real ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۲۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  is generic levitra real

  is generic levitra real

 43. generic cialis usa pharmacy ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  generic cialis usa pharmacy

  generic cialis usa pharmacy

 44. taking probiotics with amoxicillin ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  taking probiotics with amoxicillin

  taking probiotics with amoxicillin

 45. amoxicillin 875 mg ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۶:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  amoxicillin 875 mg

  amoxicillin 875 mg

 46. azithromycin side effects in cats ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۹:۱۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  azithromycin side effects in cats

  azithromycin side effects in cats

 47. dangers of taking celebrex ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  dangers of taking celebrex

  dangers of taking celebrex

 48. celebrex over counter ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۴۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  celebrex over counter

  celebrex over counter

 49. can keflex show up as a benzodiazepine ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۶:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  can keflex show up as a benzodiazepine

  can keflex show up as a benzodiazepine

 50. keflex and doxycycline ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۸:۲۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  keflex and doxycycline

  keflex and doxycycline

 51. cymbalta no appetite ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cymbalta no appetite

  cymbalta no appetite

 52. can cymbalta prolonged qt ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  can cymbalta prolonged qt

  can cymbalta prolonged qt

 53. memphis099 viagra ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  memphis099 viagra

  memphis099 viagra

 54. cost for tadalafil ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۳:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cost for tadalafil

  cost for tadalafil

 55. order sildenafil 20 mg ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۹:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  order sildenafil 20 mg

  order sildenafil 20 mg

 56. is it safe to take generic cialis ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  is it safe to take generic cialis

  is it safe to take generic cialis

 57. comprar sildenafil viagra ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۹:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  comprar sildenafil viagra

  comprar sildenafil viagra

 58. roman cialis australia ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  roman cialis australia

  roman cialis australia

 59. get cialis online australia ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  get cialis online australia

  get cialis online australia

 60. viagra generico 25 mg ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۱۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra generico 25 mg

  viagra generico 25 mg

 61. sildenafil from mexico ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil from mexico

  sildenafil from mexico

 62. cheap cialis super active ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۵:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cheap cialis super active

  cheap cialis super active

 63. order viagra mexico ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  order viagra mexico

  order viagra mexico

 64. comprar viagra online contrabando ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۲:۳۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  comprar viagra online contrabando

  comprar viagra online contrabando

 65. vietnamese viagra south africa ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  vietnamese viagra south africa

  vietnamese viagra south africa

 66. cialis original france ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۳:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis original france

  cialis original france

 67. cialis 500mg ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۵:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis 500mg

  cialis 500mg

ثبت ديدگاه