کفر مرد در رابطه زناشوئی مقاله ۹ (خودشناسی جنسی)

کتاب صوتی : دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول خودشناسی جنسی اثر استاد علی اکبر خانجانی
قسمتی از مقاله : مردی که تحت عنوان عشق و آزادی ، غیرت خود را نسبت به زنش نشان ندهد بتدریج از او کینه نموده و متنفر می شود ، زن هم چنین میشود .

کتاب صوتی : دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول خودشناسی جنسی اثر استاد علی اکبر خانجانی
قسمتی از مقاله : مردی که تحت عنوان عشق و آزادی ، غیرت خود را نسبت به زنش نشان ندهد بتدریج از او کینه نموده و متنفر می شود ، زن هم چنین میشود .

يك ديدگاه

  1. buy plaquenil online uk ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

    hydroxychloroquine tablets ip 400 mg

    plaquenil pill

ثبت ديدگاه