(تنهائی) آخرالزمان خانواده

۱۳۹۹-۱-۲۷ ۰۶:۵۸:۲۶ +۰۰:۰۰۲۷ فروردین ۱۳۹۹|آخرالزمان, آخرالزمان شناسی|

مصاحبه … آخرالزمان شناسی عرفانی فصل دهم آخرالزمان خانواده صفحه ۴۵ تنهائی بعنوان برجسته ترین نشان انسان آخرالزمان که در قرآن ھم مذکور است حاصل [...]

قیامت الموت

۱۳۹۸-۱۲-۲۱ ۲۱:۲۲:۱۱ +۰۰:۰۰۲۱ اسفند ۱۳۹۸|آخرالزمان شناسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/h6fQCIfKKTI قيامت الموت (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله6 استاد علی اکبر خانجانی قیامت الموت (خودشناسی آخرالزمانی ) مقاله ۶ از فصل قیامت و آخرالزمان کتاب دائره المعارف [...]

اعلان قیامت

۱۳۹۸-۱۲-۴ ۰۵:۵۱:۰۵ +۰۰:۰۰۴ اسفند ۱۳۹۸|آخرالزمان شناسی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/R3oRGfOI8fY اعلان قيامت (خوشناسی اخرالزمانی) مقاله 5 استاد علی اکبر خانجانی اعلان قیامت (خودشناسی آخرالزمانی ) « ھشدار که رشته ھای بقای دنیا بریده شد [...]